Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2018
XXIV. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2018

28. apríl – 8. máj


Milí Košičania
návštevníci a hostia,

Deň mesta Košice spoločne oslávime v tomto roku už po 24-krát. Uplynulých sedem rokov sa vám aj pri tejto príležitosti prihováral doterajší primátor a súčasný podpredseda vlády Richard Raši. Rád preberám po ňom v tomto roku túto milú povinnosť a čestnú štafetu. Dovoľte mi teda, aby som vás všetkých v mene vedenia mesta, ako aj zanietených a kreatívnych organizátorov všetkých podujatí pestrého a zaujímavého programu, ktorý je pre vás pripravený, srdečne pozval na oslavy Dňa mesta Košice 2018.

Tvoria ich už tradičné a mimoriadne obľúbené podujatia ako napríklad stavanie Mája, Košické rytierske slávnosti, Košické Benátky, Košický Deň Európy, otvorenie novej sezóny Detskej železničky a košickej zoologickej záhrady, bozkávanie pod čerešňou, remeselné trhy, Cassovia Retro, VSE City Run a mnohé, mnohé ďalšie. Ako každý rok, aj tentokrát organizátori pre vás pripravili niečo nové. Preto by som rád upriamil vašu pozornosť na programovú novinku na Hlavnej ulici, nazvanú Tanec v meste. Počas prvomájového večera vám priblíži najznámejšie a najrozšírenejšie tanečné štýly, udomácnené v našom meste spolu s atraktívnym programom a tvorivými tanečnými dielňami.

Za seba môžem povedať, že sa veľmi teším na úžasnú a výnimočnú atmosféru, aká panuje v meste vďaka vám všetkým počas osláv Dňa mesta Košice. Verím, že nám bude priať aj počasie, aby sme si všetky atraktívne a zaujímavé podujatia mohli spoločne naplno a v pohode užiť. Ďakujem všetkým, ktorí sa na príprave programu osláv podieľali a prajem vám, aby ste sa na nich spolu s priateľmi, známymi, kolegami, ale aj vašimi hosťami zblízka či z ďaleka cítili skutočne príjemne.Martin Petruško                  
námestník primátora mesta Košice          /Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/


Mestské podniky