Deň mesta Košice

 CENY MESTA KOŠICE


 2004


 Čestné občianstvo mesta Košice
Jozef kardinál Tomko

 Cena mesta Košice
Prof. Juraj Bartusz, akad. soch.
Miloslav Danko
Ľudovít Feld, in memoriam
Ing. Alexander Jiroušek
sestra predstavená Alžbeta Kiššidayová
Igor Kočiš
Mgr. Pavol Kušnír, in memoriam
Prof. MUDr. Michal Pichanič, DrSc.
Arpád Račko akad. soch.
Vojtech Seliga

Košické biskupstvo
Špeciálna škola pre telesne postihnutých, Opatovská 97, Košice
Detský folklórny súbor Železiarik a súbor Železiar

 Cena primátora mesta Košice
Oľga Adámková
RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc.
Anna Džubíková
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Prof. Ing. Karol Florián, DrSc.
JUDr. Anton Gábor
Milan Godla
plk. MUDr. Milan Husťák
Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.
Mgr.art. Július Klein
Dana Košická
Jozef Kožárik
Alexander Laskovský, in memoriam
Mgr. Helena Miškufová
Štefan Plajdičko

Gymnázium Poštová 9 v Košiciach
Folklórny súbor Borievka
Sláčikový orchester Musica Iuvenalis

 Plaketa primátora
Igor Dohovič
PhDr. Jozef Jarkovský
Margita Klímová
Mgr. Jaroslav Kozák
Vladimír Mezencev
MUDr. Ján Michalko
Ing. Ján Novotný
Doc. RNDr. František Olejník, CSc.
Ing. Vincent Lukáč (udelená 11.2.2004)
Ján Kozák (udelená 17.4.2004)
Anton Flešár (udelená 2.5.2004)
Mestské podniky