Deň mesta Košice

 CENY MESTA KOŠICE


 2000


 Cena mesta Košice
MUDr. Ladislav Turcsányi
MUDr. Michal Králik, CSc.
Ing. Ján Margita
Juraj Barbarič
Dr.h.c. doc. Ing Miloš Somora, CSc.
Mgr. Jaroslav Horváth

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie VSŽ Nemocnica a.s. Košice - Šaca
Štátna filharmónia Košice
Kolektív pracovníkov Traťového obvodu Košice

 Cena primátora mesta Košice
Ružena Šlárková
Ing. Libuše Ducháčková
Ing. Blažej Štefan, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Jurkovič, CSc.
Ladislav Buľko
Ing. Valentín Stanislav
Klaudia Kinská
Imrich Skalina

Letecká akrobatická skupina "Biele albatrosy"
Kolektív divadla Romathan

 Plaketa primátora
Ing. Pavol Handžák
Vojtech Fodor
MUDr. Vladimír Pramuk
doc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.
Ing. Gabriel Eichler (11.2.2000)
prof. RNDr. Vladimír Hajko, DrSc. (29.9.2000)

Útvar hlavného architekta mesta Košice
Mestské podniky