Deň mesta Košice

 CENY MESTA KOŠICE


 1999


 Čestné občianstvo mesta Košice
Hans-Dietrich Genscher

 Cena mesta Košice
Ernst-Andreas Ziegler
Michal Macák
MUDr. Štefan Šimko, CSc.
MUDr. Július Vereb, DrSc.
Ing. Ladislav Pleša
Pavol Mészáros
Ing. Ján Zuštiak
Jozef Gönci
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
akad. sochár Peter Sceranka, in memoriam

Kolektív zamestnancov Kliniky úrazovej chirurgie FN L. Pasteura
Košický spevácky zbor učiteľov
Maratónsky klub Košice

 Cena primátora mesta Košice
Ing. Marta Čuhranová
JUDr. Jaroslav Hlinka
Milan Hrabinský
František Kerekeš
Prof. MUDr. Dušan Magic, CSc.
Ing. Igor Reiprich, CSc.
MUDr. František Samsely
Ing. František Tampl
JUDr. Ján Tirdil
Mgr. Gabriel Kládek
Prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.- 3.2.1999

Kolektív Obvodného oddelenia PZ Košice - Staré mesto
Hádzanársky klub VSŽ Košice
Hokejový klub VSŽ Košice

 Plaketa primátora
Jean Kubik - Hookerová
Peter Kobezda
Ing. Jaroslav Novák

SOU stavebné, Kukučínova 23, Košice - 26.11.1999
Mestské podniky