Piatok, 26. Máj 2017

Výberové konania


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
22.05.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiados o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zasla v termíne do: 05.06.2017 ...
Výberové konanie na pozíciu PROFESIONÁLNY RODIČ
Výberové konanie na pozíciu PROFESIONÁLNY RODIČ
12.05.2017
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu profesionálny rodič. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeža základnej školy
Výberové konanie na funkciu riaditeža základnej školy
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doruči do 26. mája 2017...
Výberové konania na riaditežov materských škôl
Výberové konania na riaditežov materských škôl
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditežov siedmych materských škôl v Košiciach: MŠ Azovská 1, MŠ Palárikova 22, MŠ Budanova 6, MŠ Družicová 5, MŠ Hronská 7, MŠ Povstania českého žudu 11 a MŠ Zuzkin park 2. Termín podania prihlášky: 26. máj 2017...