Streda, 23. Máj 2018

Výberové konania


Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Kežmarská 46 a MŠ Trebišovská 11. Termín podania prihlášky: 31. máj 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice. Termín podania prihlášky je do 4. júna 2018...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
02.05.2018
Primátor mesta KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice ...