Streda, 20. September 2017

Výberové konania


Výberové konanie na funkciu riaditeža základnej školy
Výberové konanie na funkciu riaditeža základnej školy
18.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeža Základnej školy, Drábova 3, Košice. Termín podania prihlášky: 11. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeža školskej jedálne
Výberové konanie na funkciu riaditeža školskej jedálne
12.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeža Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky: 13. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeža materskej školy
Výberové konanie na funkciu riaditeža materskej školy
11.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeža Materskej školy Lidické námestie 18 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doruči do 29. septembra 2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
08.09.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí. Žiados o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zasla v termíne do: 22.09.2017...