Deň mesta Košice

Výberové konania


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1 v Košiciach
06.04.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, Košice. Termín podania prihlášky je do 27. apríla 2018 ...

Mestské podniky