Deň mesta Košice

Výberové konania


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
16.10.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 6.11.2018...

Mestské podniky