Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia - vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným dopravným riešením
Petícia - vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným dopravným riešením
12.06.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície skupiny občanov MČ Košice – Šaca, ktorá smeruje proti umiestneniu stavby „Farmárska tržnica Košice – Šaca“ ...
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
23.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje výsledok vybavenia petície pod názvom "Za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová, Cesta pod Hradovou 28, Košice ...
Petícia za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
Petícia za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
22.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Lokalita č. 19.6 Na Hore II. ...
Petícia za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31
Petícia za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31
11.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31...
Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
07.03.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV. ...
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18...
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov proti výstavbe obytného súboru "Paseo Grunty" ...
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II. ...

Mestské podniky