Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
07.03.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV. ...
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18...
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov proti výstavbe obytného súboru "Paseo Grunty" ...
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II. ...

Mestské podniky