Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"
01.02.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnm práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"....
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
23.01.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach. ...
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
09.01.2017
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5 - zrušenie novovzniknutého dopravného obmedzenia pri výjazde z parkoviska ...
Petícia za zmenu koncepcie parkovania v Meste Košice
Petícia za zmenu koncepcie parkovania v Meste Košice
28.12.2016
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za zmenu koncepcie parkovania v Meste Košice....
Petícia za zachovanie Borovicového hája
Petícia za zachovanie Borovicového hája
28.12.2016
Mesto Košice podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zachovanie Borovicového hája....

Mestské podniky