Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
Petícia občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
17.07.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach...
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore  medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
27.06.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košive zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore na parcelách č. 202/1 a 182/1 medzi bytovými domami na uliciach Letná...
Petícia za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova v Košiciach
Petícia za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova v Košiciach
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova 23,25,27,29,31 a 33 v Košiciach...
Petícia občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová
Petícia občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová...
Petícia proti umiestneniu stavby bytového domu a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie
Petícia proti umiestneniu stavby bytového domu a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti umiestneniu stavby bytového domu v "IBV III Kaštiel" a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie územia, v ktorom má byť stavba bytového domu umiestnená ...
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"
01.02.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnm práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"....
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
23.01.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach. ...
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
09.01.2017
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5 - zrušenie novovzniknutého dopravného obmedzenia pri výjazde z parkoviska ...

Mestské podniky