Streda, 29. Marec 2017

Životné prostredie


Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Zelené Grunty“ MČ Košice – Sídlisko KVP ...
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
27.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-Františkov Dvor“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín rastúcich v mestskej časti Košice – Západ
24.03.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Orgovánová č.3 v Košiciach...
Územný plán obce Sokoľany
Územný plán obce Sokoľany
21.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.03.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľany“...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom
20.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...