Nedeľa, 24. September 2017

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín  : parc. č. 2246, 3002, Jaltská 15, Exnárova 17, kat. ú
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 2246, 3002, Jaltská 15, Exnárova 17, kat. ú
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2246 ul. Jaltská a parc. č. 3002 ul. Exnárova 17 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6954/540, ul. Kalvária 101   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6954/540, ul. Kalvária 101 v MČ Košice –
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6954/540, ul. Kalvária 101 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
18.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2792/59 k. ú. Južné mesto...
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
08.09.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s. ...
Zámer navrhovanej činnosti spoločnosti Herbik s.r.o.
Zámer navrhovanej činnosti spoločnosti Herbik s.r.o.
28.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.08.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zámer navrhovanej činnosti spoločnosti Herbik s.r.o.“ okres Košice IV, k.ú. Jazero ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...