Nedeľa, 18. Február 2018

Životné prostredie


Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
15.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.02.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“ bývalý areál podniku VSS ...
Lom Hradová – rozšírenie ťažby
Lom Hradová – rozšírenie ťažby
14.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.02.2018 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Lom Hradová – rozšírenie ťažby“ k.ú. Čermeľ, MČ Košice - Sever...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na ulici Rumanova č.16 v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na ulici Rumanova č.16 v Košiciach
12.02.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.:2356 k. ú. Stredné mesto na ulici Rumanova č.16 v Košiciach...
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena
02.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 31.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o ZMENE strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“ ...
Obytný súbor Golian
Obytný súbor Golian
02.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 01.02.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Golian“ k.ú. Krásna, p. č. 7927-9 ...
Park Bardejovská, Košice - späť vzatie návrhu
Park Bardejovská, Košice - späť vzatie návrhu
30.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o zastavení konania navrhovanej činnosti: „Park Bardejovská, Košice“ Košice II, MČ Košice - Západ ...
Zariadenie na spracovanie stavebných odpadov
Zariadenie na spracovanie stavebných odpadov
25.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.01.2018 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Zariadenie na spracovanie stavebných odpadov“ k.ú. Ťahanovce, p.č.1607/19, 1605/1 ...
Územný plán obce Kokšov - Bakša
Územný plán obce Kokšov - Bakša
22.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Kokšov - Bakša“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...