Sobota, 17. November 2018

Životné prostredie


Územný plán obce Belža
Územný plán obce Belža
13.11.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Belža“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 4465 k. ú. Terasa
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 4465 k. ú. Terasa
13.11.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.: 4465 k. ú. ...
Rozhodnutie o určení, že vozidlo EVČ KE502CM sa stáva starým vozidlom
Rozhodnutie o určení, že vozidlo EVČ KE502CM sa stáva starým vozidlom
05.11.2018
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2018/035489 zo dňa 10.10.2018 určil, že vozidlo s EVČ KE502CM nenadobúda štát, ale vozidlo sa stáva starým vozidlom. ...
Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o., - Rozšírenie – využitie materiálu MRV v p
Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o., - Rozšírenie – využitie materiálu MRV v p
31.10.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.10.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o., - Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...