Streda, 26. Júl 2017

Životné prostredie


Zhodnocovanie odpadového skla
Zhodnocovanie odpadového skla
11.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.07.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zhodnocovanie odpadového skla“...
Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5
Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 5
03.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán obce Sokoľ – zmeny a doplnky č. 5“ ...
Zariadenie na zber kovových odpadov  a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice
03.07.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice“ MČ Košice – Juh ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...