Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : na parc. č. 7264,  ul. Gerlachovská 10 v,  MČ Košice
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : na parc. č. 7264, ul. Gerlachovská 10 v, MČ Košice
14.08.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 7264, Gerlachovská 10 v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
09.08.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom“ MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky