Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
17.10.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Stropkovská č.58 v Košiciach...
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
13.10.2017
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517."...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
12.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.10.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce...
Územný plán zóny Košice – Kavečany
Územný plán zóny Košice – Kavečany
11.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Kavečany“ ...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
11.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 09.10.2017 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Staré mesto
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Staré mesto
05.10.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Československej armády č.8 v Košiciach(dvor)...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
05.10.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.10.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ MČ Košice - Ťahanovce...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
18.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2792/59 k. ú. Južné mesto...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky