Deň mesta Košice

Životné prostredie


Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
22.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
21.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
Kremácia uhynutých domácich miláčikov
21.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa17.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice –Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Nemocnice Košice –Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v areáli Nemocnice Košice –Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice
21.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: drevín druhu: 10 ks borovica čierna a 1 ks vŕba biela...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici Čermeľská cesta č.23, Košice
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na ulici Čermeľská cesta č.23, Košice
20.02.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín druhu tuja západná rastúcich na ul. Čermeľská cesta č.23, Košice na súkromnej parcele...
Územný plán obce Sokoľany
Územný plán obce Sokoľany
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Sokoľany“ ...
Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor
Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor
17.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Veľká Ida – Františkov Dvor“...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
16.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
13.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.02.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie MŽP SR zo dňa 02.02.2017: upustenie od vypracovania správy o hodnotení zámeru „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ ...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
09.02.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
08.02.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 6.02.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom,bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“ MČ Košice – Západ, k.ú. Terasa ...
Odvolanie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
Odvolanie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
06.02.2017
Slovenský hydrometeorologický ústav, riadiace stredisko smogového varovného systému odvoláva signál „upozornenie“...
Vyhlásenie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
Vyhlásenie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
01.02.2017
Slovenský hydrometeorologický ústav, riadiace stredisko smogového varovného systému vydáva signál „upozornenie“...
Vyhlásenie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
Vyhlásenie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice
30.01.2017
Slovenský hydrometeorologický ústav, riadiace stredisko smogového varovného systému vydáva signál „upozornenie“...
Odvolanie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice a okolí
Odvolanie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice a okolí
26.01.2017
Slovenský hydrometeorologický ústav, riadiace stredisko smogového varovného systému odvoláva signál „upozornenie“...
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
Upozornenie o prekročení denného priemeru koncentrácie PM 10 v ovzduší v meste Košice
25.01.2017
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa príslušných zákonov upozorňuje občanov...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky