Deň mesta Košice

Životné prostredie


Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ ...
Zariadenie na zber starých vozidiel
Zariadenie na zber starých vozidiel
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber starých vozidiel“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero, p.č. 305/259...
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero ...
Rozšírenie výroby - lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
Rozšírenie výroby - lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
19.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.06.2017 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky