Deň mesta Košice

Životné prostredie


Územný plán obce Belža
Územný plán obce Belža
20.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Belža“ ...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
20.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania správy o hodnotení: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa
13.06.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 11 ks drevín rastúcej na parcele č.:1871/46 k. ú. Terasa...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
06.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky