Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6236, ul. Slavkovská 12   v MČ Košice – Sev
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6236, ul. Slavkovská 12 v MČ Košice – Sev
14.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6236, ul. Slavkovská 12 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...
Územný plán obce Bukovec, Zmeny a doplnky 02
Územný plán obce Bukovec, Zmeny a doplnky 02
29.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.11.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Bukovec, Zmeny a doplnky 02“...
Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
23.11.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.11.2017 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania zmeny navrhovanej činnosti: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...

Mestské podniky