Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
16.01.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Humenská č.6 -8 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
16.01.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 5 ks drevín rastúcich na ulici Inžinierska č. 12 -14 v Košiciach...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
13.01.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.01.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2“...
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
04.01.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.12.2016 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ ...
Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca
Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca
28.12.2016
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2016 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Rýchlostná cesta R2, Včeláre - Šaca“...
Obytný súbor Zelené grunty
Obytný súbor Zelené grunty
28.12.2016
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2016 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Obytný súbor Zelené grunty“ ...
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a recykláciu stavebných odpadov, zber a výkup kovového šrotu  a fa
Zariadenie na zber, zhodnocovanie a recykláciu stavebných odpadov, zber a výkup kovového šrotu a fa
28.12.2016
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2016 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Zariadenie na zber, zhodnocovanie a recykláciu stavebných odpadov, zber a výkup kovového šrotu a farebných kovov Košice“ ...
Územný plán zóny Košice - Slivník
Územný plán zóny Košice - Slivník
28.12.2016
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2016 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice - Slivník“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky