Deň mesta Košice

Životné prostredie


Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja (RIÚS KSK) - zmena“...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
20.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“ ...
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
05.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.04.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „upustenie od vypracovania správy o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“...
Prístavba výrobnej haly SO 01.A
Prístavba výrobnej haly SO 01.A
04.04.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prístavba výrobnej haly SO 01.A“ k.ú. Barca ...
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
29.03.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky