Deň mesta Košice

Životné prostredie


Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Nižné Kapustníky 3, Košice
Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Nižné Kapustníky 3, Košice
19.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa17.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice okres Košice IV, p.č. 331/90, k.ú. Južné Mesto ...
Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu
Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu
17.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.05.2017 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený rozsah hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ MČ Košice -Barca...
Kremácia uhynutých domácich miláčikov , spoločenských zvierat
Kremácia uhynutých domácich miláčikov , spoločenských zvierat
03.05.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia uhynutých domácich miláčikov (spoločenských zvierat)“ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky