Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ


ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
24.05.2017
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
ZŠ Kežmarská 30, Košice
24.05.2017
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľných pracovných miestach pre pedagogických zamestnancov. ...
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
23.05.2017
V zmysle § 6, ods. (1) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle § 11 a ods. (1) č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 1. 2012 vznikla povinnosť zriaďovateľa a zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. ...
ZŠ Belehradská 21, Košice
ZŠ Belehradská 21, Košice
23.05.2017
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...

Mestské podniky