Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ


Voľné  pracovné miesto - ZŠ Polianska 1, Košice
Voľné pracovné miesto - ZŠ Polianska 1, Košice
13.01.2017
Informácia o voľných pracovných miestach V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice
Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice
21.12.2016
Informácia o dvoch pozíciách na ZŠ...

Mestské podniky