Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ


ZŠ Kežmarská 30, Košice
ZŠ Kežmarská 30, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto: a) učiteľ nemeckého jazyka b) učiteľ anglického jazyka...
ZŠ Požiarnická 3, Košice
ZŠ Požiarnická 3, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov ...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ ...
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
07.08.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre kategóriu: učiteľ (korepetítor) ...
Informácia o voľných pracovných miestach
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov...
Informácia o voľných pracovných miestach
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
ZŠ Masarykova 19/A, Košice
ZŠ Masarykova 19/A, Košice
09.07.2018
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...

Mestské podniky