Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ


Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
16.10.2018
Voľné pracovné miesto - školský psychológ...
MŠ Turgenevova 7, Košice
MŠ Turgenevova 7, Košice
15.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľka materskej školy...
ZŠ Belehradská 21, Košice
ZŠ Belehradská 21, Košice
12.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ 1.-4. ročníka...
ZŠ Trebišovská 10, Košice
ZŠ Trebišovská 10, Košice
11.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ slovenského jazyka a literatúry a telesnej a športovej výchovy...
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice
09.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ pre pred primárne vzdelávanie ...

Mestské podniky