Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesta v Š a ŠZ


Voľné pracovné miesto - ZUŠ Kováčska 43, Košice
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Kováčska 43, Košice
24.02.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
23.02.2017
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľka MŠ, na zástup počas MD, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice
Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice
20.02.2017
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...

Mestské podniky