Deň mesta Košice

Školstvo


ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
14.03.2018
Rozprávková školička...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
13.03.2018
Literárny úspech Nikolety Hricovej zo ZŠ Fábryho...
 MŠ Polianska 4, Košice
MŠ Polianska 4, Košice
13.03.2018
Detské mesto povolaní...
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
09.03.2018
Veľkonočné sviatky- prázdninová činnosť CVČ ...
ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
07.03.2018
Prvé ŠKOLOVINY ZŠ Polianska 1 ...
MŠ Palárikova 22, Košice
MŠ Palárikova 22, Košice
26.02.2018
40-ročná jubilantka – Materská škola Palárikova 22, Košice...
MŠ Palárikova 22, Košice
MŠ Palárikova 22, Košice
26.02.2018
Malí – veľkí víťazi KOŠICE STAR 2018...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
22.02.2018
Aktivity ZŠ Fábryho 44 za 1.polrok šk.r. 2017/2018...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
22.02.2018
ZÁCHRANA SOM JA...
CVČ Orgovánová 5, Košice
CVČ Orgovánová 5, Košice
22.02.2018
Prázdninová činnosť...
ZŠ Janigova 2, Košice
ZŠ Janigova 2, Košice
19.02.2018
Skrášľujeme prostredie...
ZŠ Janigova 2, Košice
ZŠ Janigova 2, Košice
19.02.2018
BONDIKMÁNIA...

Mestské podniky