Deň mesta Košice

Školstvo


ZŠ Bukovecká 17, Košice
ZŠ Bukovecká 17, Košice
23.05.2018
Kvetinová mandala šťastia...
 Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
22.05.2018
5.ročník Festivalu ZUŠ mesta Košice...
MŠ Dénešova 53, Košice
MŠ Dénešova 53, Košice
14.05.2018
Deň otcov...
Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
14.05.2018
Zlatý Amos 2018...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
07.05.2018
Deň medu...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
07.05.2018
PROJEKT: Viem, čo zjem...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
07.05.2018
Deň naopak...
ZŠ Fábryho 44, Košice
ZŠ Fábryho 44, Košice
07.05.2018
Noc s Andersenom. ...
ZŠ Postupimská 37
ZŠ Postupimská 37
07.05.2018
Atletika hrou...
MMK oddelenie školstva
MMK oddelenie školstva
02.05.2018
Medzinárodný eTwinning seminár...
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
02.05.2018
Stenu školy premenia na herbár ...
Výberove konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
Výberove konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
02.05.2018
Primátor mesta KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice ...
ZŠ Družicova 4, Košice a oddelenie školstva MMK
ZŠ Družicova 4, Košice a oddelenie školstva MMK
02.05.2018
Metodický deň pre učiteľov dejepisu ...
Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
02.05.2018
Metodický deň pre učiteľov prírodovedy a prírodopisu...
ZŠ Janigova 2, Košice
ZŠ Janigova 2, Košice
26.04.2018
KOŠICKÝ KUCHÁR 2018...
MŠ Havanská 26, Košice
MŠ Havanská 26, Košice
24.04.2018
„Deň našej materskej školy“...

Mestské podniky