Deň mesta Košice

Školstvo


ZŠ Janigova 2, Košice
ZŠ Janigova 2, Košice
24.05.2017
Letný tábor pre žiakov ZŠ Janigova 2...
ZŠ Staničná 13, Košice
ZŠ Staničná 13, Košice
24.05.2017
ZŠ STANIČNÁ víťazom Celoslovenského finále ...
MŠ Nešporova 28, Košice
MŠ Nešporova 28, Košice
19.05.2017
Atletický deň...
MŠ Poľná 1, Košice
MŠ Poľná 1, Košice
19.05.2017
Slovanský seminár 2017 - Bratislava...
Základná škola, Krosnianska 2, Košice
Základná škola, Krosnianska 2, Košice
15.05.2017
Zlatý Amos 2017...
ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
15.05.2017
Krajské kolo geografickej olympiády...
ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
15.05.2017
Plavecká súťaž...
ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
15.05.2017
Školská olympiáda...
MŠ B. Němcovej 4 , Košice
MŠ B. Němcovej 4 , Košice
15.05.2017
POSTREHY Z ODBORNÉHO SEMINÁRA V RUŽOMBERKU...
MŠ Nešporova 28, Košice
MŠ Nešporova 28, Košice
09.05.2017
Beseda so záchranármi FALCK SK ...
Základné umelecké školy
Základné umelecké školy
05.05.2017
Festival ZUŠ mesta Košice...
Materská škola Watsonova 2, Košice 040 01
Materská škola Watsonova 2, Košice 040 01
05.05.2017
NAŠA ZEM JE GUĽATÁ...
ZŠ Postupimská 37
ZŠ Postupimská 37
05.05.2017
súťaž pre žiakov základných škôl - Atletika hrou...
MŠ Dénešova 53, Košice
MŠ Dénešova 53, Košice
03.05.2017
Deň Zeme ...
MŠ Havanská 26, Košice
MŠ Havanská 26, Košice
03.05.2017
„Deň našej materskej školy“...

Mestské podniky