Deň mesta Košice

Školstvo


Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
30.03.2017
Zápis do 1. ročníka základnej školy...
Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
28.03.2017
Celomestské oslavy Dňa učiteľov...
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
17.03.2017
Pravidelná záujmová činnosť...
Základná škola, Bukovecká 17, Košice
Základná škola, Bukovecká 17, Košice
13.03.2017
PESTRÝ TÝŽDEŇ...
Základná škola, Požiarnická 3, Košice
Základná škola, Požiarnická 3, Košice
03.03.2017
Tanečné prestávky ...

Mestské podniky