Deň mesta Košice

Školstvo


Materská škola Dénešova 53, Košice
Materská škola Dénešova 53, Košice
16.02.2017
Podujatie SV OMEP RS Košice a Mesta Košice...
Základná škola, Staničná 13, Košice
Základná škola, Staničná 13, Košice
14.02.2017
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku...
ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
07.02.2017
NAŠA ŠKOLA OPÄŤ V SLOVENSKOM ROZHLASE...
ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
03.02.2017
Košická škola chce prilákať deti k prírodným vedám ...
Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva
Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva
31.01.2017
Celomestský metodický deň pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, JŠ a vychovávateľov ŠKD a CVČ- učitelia a vychovávateľky sa opäť stretnú na zaujímavých aktivitách......
Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva
Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva
31.01.2017
Polročné VYSVEDČENIE UPOZORŇUJE, čo treba napraviť....

Mestské podniky