Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
19.07.2017
Časť pozemku v areáli zrušenej MŠ Krosnianska 6 - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
13.07.2017
Časť plochy betónového ihriska v areáli ZŠ Mateja Lechkého - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...

Mestské podniky