Sobota, 26. Máj 2018

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice  v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
23.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
18.05.2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. ...