Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice v Košiciach
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice
Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice
15.03.2018
Dátum a miesto otvorenia dražby: 24.04.2018 o 9.00 hod. Termíny obhliadok:04.04.2018 a 11.04.2018 o 10.00 hod....

Mestské podniky