Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
16.11.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 30.11.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
03.11.2017
Dátum otvorenia dražby:11.12.2017 o 9.00 hod. Termíny obhliadok:30.11.2017 a 5.12.2017 o 10.00 hod....

Mestské podniky