Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Výzvy na predkladanie žiadostí na prenájom bytov na Baltickej a Golianovej ulici v Košiciach
Výzvy na predkladanie žiadostí na prenájom bytov na Baltickej a Golianovej ulici v Košiciach
15.12.2016
V bytovom dome na Baltickej ul. č. 18 a na Golianovej ul. č. 32, 33 sú voľné byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 3. februára 2017 do 14.00 hod....

Mestské podniky