Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnuteľný majetok mesta mesta Košice  v správe, resp. nájme  BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnuteľný majetok mesta mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
04.10.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.10.2018 (vrátane) do 15:00 hod....

Mestské podniky