Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
19.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 27.02.2018, do 10.00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Mestský park, Košice - Detské ihrisko do 6 rokov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.02.2018 do 10:00 hod. ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.02.2018 do 10.00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce" - obstarávateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 22.02.2018 do 10:00 hod....
Oznámenie o ZRUŠENÍ časti obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice resp. na nehnuteľný majetok v nájme  BPMK, s.r.o.
Oznámenie o ZRUŠENÍ časti obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice resp. na nehnuteľný majetok v nájme BPMK, s.r.o.
25.01.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. RUŠÍ časť obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy na remeselnícky dom na Hrnčiarskej ulici č. 21 v Košiciach vyhlásenú 10.01.2018...

Mestské podniky