Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Športovisko v škôlke - v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice
17.08.2018
Názov predmetu zákazky: „ Športovisko v škôlke – dodávka a montáž detského športového ihriska v areáli MŠ Turgenevova 38, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.08.2018 ...

Mestské podniky