Deň mesta Košice

Aktuality


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
Nad mestom budú dnes (10. 10. 2018) a zajtra (11. 10. 2018) lietať vrtuľníky
Nad mestom budú dnes (10. 10. 2018) a zajtra (11. 10. 2018) lietať vrtuľníky
10.10.2018
Dôvodom je výmena cca 10 kusov technológií mobilného operátora, a to v košických mestských častiach Sídlisko Ťahanovce, KVP, Džungľa , Nad jazerom a Šaca....
Mesto Košice dnes (10. 10. 2018) spúšťa skúšobnú (beta) verziu nového webového portálu mesta
Mesto Košice dnes (10. 10. 2018) spúšťa skúšobnú (beta) verziu nového webového portálu mesta
10.10.2018
Nové a moderné webové sídlo pripravilo Mesto Košice v spolupráci s dodávateľom - spoločnosťou ANTIK Telecom s. r. o.. Užívateľom ponúka prehľadnú štruktúru a obsah, moderný a nadčasový dizajn, novú koncepciu štruktúry webu bez rušivých elementov (napr. bannery po stranách webu), pričom sa ale zachovali dôležité odkazy na viditeľných miestach. ...
V rokoch 2011–2018 bolo v Košiciach preinvestovaných z eurofondov a dotácií takmer 380 miliónov eur
V rokoch 2011–2018 bolo v Košiciach preinvestovaných z eurofondov a dotácií takmer 380 miliónov eur
03.10.2018
V Košiciach bolo za uplynulých sedem rokov preinvestovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 377 miliónov eur v programových oblastiach Mesto kvalitnej dopravy, Sociálne mesto, Mesto inovatívneho vzdelávania, Mesto kvalitného životného prostredia, Mesto kultúry, športu a oddychu a Mesto využívajúce informačné a komunikačné technológie. ...
Mená na pamätnú tabuľu Košičanom zastrelených v auguste 1968 vyberala odborná komisia
Mená na pamätnú tabuľu Košičanom zastrelených v auguste 1968 vyberala odborná komisia
02.10.2018
J. Bajtoša uvádza v zozname košických obetí okupačných vojsk aj Ústav pamäti národa Polícia zadržala v sobotu (29. 9. 2018) podvečer na Hlavnej ulici v Košiciach Katarínu R., ktorá diamantovým perom preškrtala jedno z mien na pamätnej tabuli obetiam okupačných vojsk z augusta 1968. Asistoval jej pri tom Peter Kalmus z Košíc. ...
KOŠICE PRIPRAVUJÚ BOOM VO VÝSTAVBE CYKLOTRÁS
KOŠICE PRIPRAVUJÚ BOOM VO VÝSTAVBE CYKLOTRÁS
28.09.2018
Mesto Košice chce v najbližších troch rokoch významne zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklodopravy. Aby zlepšilo infraštruktúru pre cyklistov, vedenie mesta navrhne po analýze možností z hľadiska majetkovo-právneho vysporiadania zaradenie viacerých projektov cyklotrás do pripravovanej aktualizácie Akčného plánu Programu rozvoja mesta a do pripravovaného rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021. ...
Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...

Mestské podniky