Deň mesta Košice

Vo štvrtok (8. 11. 2018) začína druhá etapa rekonštrukčných prác na Myslavskej ceste


07.11.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Doprava na komunikácii bude vo štvrtok dopoludnia presmerovaná na novo urobený jazdný pruh, predpokladaný termín ukončenia prác je december 2018.

Prvá etapa stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou štátnej cesty III/3404 v dĺžke 1271 metrov sa začala 9. 8. 2018. Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové i šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Práce sú rozdelené do štyroch etáp. V prvej bola robená časť pravej strany cesty (smer Myslava – N. Klátov), v 2.etape to budú práce na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov), v 3. etape opäť na ceste vpravo (smer Myslava – N. Klátov) a v 4. etape na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov). Stavebné práce robí zhotoviteľ diela každý týždeň od pondelka do nedele, bude tak tomu počas celej doby rekonštrukcie, ktorá by mala trvať päť mesiacov od jej začatia. 

Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom firma STRABAG s.r.o., celková cena diela: 1 059 785, 95 Eura, vrátane DPH.
Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky