Sobota, 20. Október 2018

Mesto Košice dnes (10. 10. 2018) spúšťa skúšobnú (beta) verziu nového webového portálu mesta


10.10.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Nové a moderné webové sídlo pripravilo Mesto Košice v spolupráci s dodávateľom - spoločnosťou ANTIK Telecom s. r. o.. Užívateľom ponúka prehľadnú štruktúru a obsah, moderný a nadčasový dizajn, novú koncepciu štruktúry webu bez rušivých elementov (napr. bannery po stranách webu), pričom sa ale zachovali dôležité odkazy na viditeľných miestach. Taktiež ponúka responzívny dizajn potrebný pre súčasné mobilné a smart zariadenia, plnú podporu video obsahu (implementované videá priamo v článkoch a na indexe webu v mozaike), veľkú prehľadnú mozaiku dôležitých udalostí na titulnej stránke, nové fulltextové vyhľadávanie v kompletne celom obsahu webu a ďalšie moderné riešenia. 

„Pôvodný web mesta už technologicky ani dizajnovo nezodpovedá požiadavkám súčasnosti. Jeho dizajn sa menil naposledy v roku 2012. Preto bolo potrebné vytvorenie nového webového sídla mesta. Verím, že návštevníci mestskej internetovej stránky si budú jej vzhľad pochvaľovať a užívateľský komfort sa v práci s ňou významne zvýši," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 

Náklady na vytvorenie nového portálu sú 14 tisíc €, nový dizajn stál 3 tisíc €. Práce na jeho vytvorení trvali dva roky. Súčasťou dodaného riešenia je nová, verejne dostupná webová stránka mesta Košice a redakčný systém, ktorý obsahuje desať modulov pre správu obsahu webovej stránky a podporu interných procesov mesta, vrátane publikovania dokumentov samosprávy.

Dnes bola spustená skúšobná (beta) verzia nového webu, ktorá v súčasnosti funguje na princípe nočného importu článkov z pôvodného webu, takže všetky aktuálne články majú oneskorenie o jeden deň. Súčasne prebieha kontrola statického obsahu a jeho dopĺňanie. Predpokladané spustenie do ostrej prevádzky je koncom novembra 2018. Beta verzia je dostupná na https://beta.kosice.sk Podnety, týkajúce sa nového webového sídla, môžu záujemcovia posielať na e-mailovú adresu webmaster@kosice.sk.
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalej