Deň mesta Košice

Výzva na predloženie ponuky - Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska a Bernolákova, Košice


08.10.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, Levočská, Buzulucká, Čínska, Bernolákova, Košice"
Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 12.10.2018 do 10:00 h. na e-mail: 2018.20145@kosice.sk 

O prístup k projektovej dokumentácii je potrebné požiadať prostredníctvom e-mailu: anna.tarhanicova@kosice.sk   


Viac informácií v prílohách

Prílohy
Príloha č.1 (860,855 kB)
Podrobný opis predmetu zákazky - výkaz výmer
Príloha č.2 (913,426 kB)
Ponuka uchádzača - formulár /formát rtf, pdf/
Príloha č.3 (326,703 kB)
Návrh zmluvy o dielo
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky