Deň mesta Košice

V rokoch 2011–2018 bolo v Košiciach preinvestovaných z eurofondov a dotácií takmer 380 miliónov eur


03.10.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

V Košiciach bolo za uplynulých sedem rokov preinvestovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 377 miliónov eur v programových oblastiach Mesto kvalitnej dopravy, Sociálne mesto, Mesto inovatívneho vzdelávania, Mesto kvalitného životného prostredia, Mesto kultúry, športu a oddychu a Mesto využívajúce informačné a komunikačné technológie. Najviac finančných prostriedkov za toto obdobie smerovalo do skvalitnenia dopravy a na podporu kultúry, športu a relaxačných aktivít obyvateľov Košíc.

„Košiciam sa v uplynulých rokoch podarilo promptne zareagovať na vyhlásené výzvy, splniť podmienky na získanie nenávratných finančných príspevkov a štátnych dotácií a zrealizovať veľké projekty, ktoré naštartovali nebývalý rozvoj mesta a ktoré budú slúžiť nielen súčasným, ale aj budúcim generáciám Košičanov. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že sme využili ponúknuté príležitosti a zdynamizovali rozvoj Košíc. Pre budúcnosť mesta je najdôležitejšie, aby sme nepoľavili v tomto tempe rozvoja mesta, aby sme boli aj naďalej schopní zareagovať na ponúkané príležitosti a získať z eurofondov a zo štátneho rozpočtu ďalšie desiatky miliónov eur na skvalitnenie života obyvateľov Košíc. Som si istý, že Košice sú dobre naštartované a na správnej ceste, dôležité je neubrať nohu z plynu a nevybočiť z tejto cesty," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Mesto Košice v súčasnosti pripravuje realizáciu ďalších projektov, financovaných z EŠIF a dotácií z rozpočtu SR v celkovom objeme 229 miliónov eur. Za všetky spomenieme napríklad modernizáciu električkových tratí na Sídlisku Nad jazerom, na Juhu a na Alejovej ulici, modernizáciu električkového depa, rekonštrukciu Slaneckej cesty, výstavba Centra sociálnych služieb v Krásnej, znižovanie energetickej náročnosti objektov materských škôl a dobudovanie športovej infraštruktúry.

Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky