Deň mesta Košice

Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018


19.09.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. 

V prvom prípade (Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova) budú obmedzenia pre motoristickú verejnosť nasledovné: v I. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt ľavého odbočenia smer na Rooseveltovu ulicu a priameho smeru na Štefánikovu ulicu. Pre dopravu bude ponechaný priamy smer na Štefánikovú ulicu a pravé odbočenie na Železničnú stanicu. V tejto etape nebude možné odbočenie na Rooseveltovu ulicu. Taktiež bude možné z Rooseveltovej ulice odbočiť iba vpravo, smer juh. V II. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt pravého odbočenia na Železničnú stanicu a priameho smeru na Štefánikovú ulicu. Pre dopravu bude ponechaný priamy jazdný pruh na Štefánikovu a ľavé odbočenie na Roosveltovu ulicu. Počas celého trvania uvedených prác predmetných prác bude cestná svetelná križovatka vypnutá.

V druhom prípade (križovatka Gorkého – Slovenskej jednoty) budú obmedzenia pre motoristov nasledovné: v I. etape sa bude robiť výmena asfaltového krytu ľavo odbočovacieho a priameho spoločného jazdného pruhu. Jazda v priamom smere a ľavé odbočenie bude v spoločnom priamom jazdnom pruhu smer Národná trieda. V II. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt priameho jazdného pruhu. Doprava bude vedená v spoločnom jazdnom pruhu pre priamy smer a ľavé odbočenie v smere Národná trieda. Počas prác bude cestná svetelná križovatka taktiež vypnutá.
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky