Deň mesta Košice

Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam


17.08.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero", a to:

• vzorka 1. "Pláž"
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže"

Vo vzorkách vôd bol, okrem iných ukazovateľov, analyzovaný biologický ukazovateľ — cyanobaktérie. Laboratórnymi analýzami boli stanovené hodnoty cyanobaktérií v jednotlivých vzorkách vôd nasledovne:

• vzorka 1. "Pláž": 40 000 buniek/ml
• vzorka 2. "Medzi ostrovom a poloostrovom"": 36 500 buniek/ml
• vzorka 3. "Pri nástupe na vodné lyže: 40 500 buniek

Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medznej hodnoty cyanobaktérií stanovenej vo vyhláške MZ SR 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovych plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom kúpalisku (100 000 buniek/ml).

Podľa pokynov pre monitoring a Štátny zdravotný dozor v kúpacej sezóne 2018 vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky — hlavným hygienikom Slovenskej republiky č. OHZP/3590/11969/2018 zo dňa 17. 05. 2018 sa aj napriek tomu, že nebola prekročená limitná hodnota siníc stanovená platnou legislatívou, odporúča pre citlivú čast populácie - pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom nekúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú.


Aktuality Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalej


P. Pellegrini: Spoluprácou s ČR prispievame k stabilite strednej Európy
18.09.2018
Tvoríme dva slovanské národy, ktoré nielenže nemajú medzi sebou žiadne konflikty, ale sa majú úprimne rady, ako nie je v dnešnom svete vôbec samozrejmé. Našimi výkonmi, úzkou spoluprácou i spojenectvom prispievame k stabilite strednej Európy, ale aj celej Európskej únie. Povedal na margo vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou počas pondelkového spoločného rokovania vlády SR a ČR v Košiciach slovenský premiér Peter Pellegrini....
čítaj ďalej


Košičania sa ešte stále môžu prihlásiť do súťaže o najkrajší balkón, okno či predzáhradku
14.09.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky