Deň mesta Košice

V pondelok (6. 8. 2018) budú opäť aplikovať v jazere látku proti siniciam


03.08.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Tím pod vedením svetovo uznávaného vedca, Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, PhD. z Českej republiky, bude druhýkrát v tomto roku aplikovať do vôd jazera v košickej mestskej časti Košice – Nad jazerom prípravok – PROFI - BAKTÉRIE, ktorý je pre ľudí i životné prostredie absolútne neškodný, ale zato veľmi účinný proti siniciam.

Aplikácia PROFI – BAKTÉRIÍ do vody zo špeciálneho plavidla začne v pondelok (6. 8. 2018) o šiestej ráno, potrvá zhruba do 15.00 hod., v utorok ráno sa uskutoční kontrolný monitoring vody v jazere. Mesto Košice tak v spolupráci s prof. Maršálkom ďalej pokračuje už v niekoľko rokov trvajúcej eliminácii nekvality vody v jazere a odstraňovaní siníc.

Po prvý raz v tomto roku bola ekologicky nezávadná látka aplikovaná do jazera 22. 6. 2018. Pracovníci akreditovaného pracoviska – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach urobili kontrolný odber vzoriek vody dňa 31. 7. 2018. Vzorky odobrali na kontrolu z pláže, z miesta medzi ostrovom a polostrovom, z miesta nástupu na vodné lyže, a tiež z tzv. apendixu. Následné výsledky merania kvality vody ukázali podlimitné hodnoty koncentrácie cyanobaktérií , v množstve od 13 700 do 19 100 buniek na mililiter vody, a priehľadnosť vody od 40 do 50 cm. V jazere sa teda môžu Košičania bez obáv okúpať. RÚVZ však nikdy nič nenecháva na „náhodu", preto ďalšie vzorky vody odoberú hygienici aj na budúci týždeň v utorok, a porovnajú výsledky.

Napriek aplikovaniu PROFI – BAKTÉRIÍ do vody jazera, sa môžu prípadní návštevníci zdržiavať v pondelok nielen v priestoroch pláže, ale aj na brehu jazera. Odborníci zároveň ale upozornili, aby rybári v pondelok od 6.00 do 15.00 hod. nenahadzovali rybárske udice na vodnej ploche jazera, na čo má dohliadnuť rybárska stráž. V uvedenom čase bude na poriadok a rybárov dohliadať aj asistenčná hliadka príslušníkov košickej mestskej polície. 

Do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá, Košičania sa sťažovali, že je voda špinavá a zapácha. Hygienici nakoniec kvôli premnoženým siniciam zakázali kúpanie v jazere. V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií, v každom jednom mililitri sedimentov v jazere. Išlo o akúsi „zásobáreň" siníc na asi osemdesiat až sto rokov dopredu. Zároveň, keďže nebolo jazero dlhé roky ošetrované, sa v jazerných usadeninách nachádzalo aj obrovské množstvo živín pre sinice. Mesto Košice sa vtedy rozhodlo jazero revitalizovať a vrátiť ho tak Košičanom ako obľúbené miesto oddychu, a vodných športov. Unikátnu metódu eliminácie siníc, ktorej autorom je práve Prof. B. Maršálek, vyskúšali Košice ako vôbec prvé mesto na Slovensku. Neinvazívna a ekologická metóda priniesla už po prvej aplikácii v roku 2015 badateľné výsledky. RÚVZ vtedy na základe nameraných hodnôt skonštatoval, že počet buniek cyanobaktérií na 1 ml vody klesol, pohybuje sa na dolnej hranici odporúčanej koncentrácie, a teda hlboko pod stanovenou medznou hodnotou. Vyhodnotil tak vodu v prírodnom kúpalisku „Plážové kúpalisko Jazero" za vhodnú na kúpanie bez obmedzení.  
Obrázky

Eliminácia siníc

Autorom unikátnej metódy je Prof. B. Maršálek
(199,896 kB) Autorom unikátnej metódy je Prof. B. Maršálek

Eliminácia siníc

PROFI - BAKTÉRIE aplikujú zo špeciálneho plavidla
(268,294 kB) PROFI - BAKTÉRIE aplikujú zo špeciálneho plavidla

Mestské podniky