Deň mesta Košice

Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno


13.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená. Prenosné dopravné značenia budú stiahnuté, respektíve otočené tak aby neplatili. Následne budú v pondelok (16. 7. 2018) odstránené.

Finálna úprava dilatácie mostového telesa na Hlinkovej ulici začala 3. 7. 2018. Predpokladaný termín ukončenia prác bol koniec mesiaca júl, pričom úpravy sa robili aj počas dní pracovného voľna. Počas prvej etapy prác boli uzatvorené obidva jazdné pruhy v smere do centra mesta s presmerovaním premávky do protismeru. Pri druhej etape boli uzatvorené obidva jazdné pruhy smerom na sídlisko Dargovských hrdinov, respektíve Sídlisko Ťahanovce, takisto s presmerovaním do protismeru.

Mesto opravovalo dilatácie mosta už vlani. Z dôvodu začatia školského roka a s tým súvisiacim zosilnením intenzity dopravy však bol vrchný kryt dilatácie vyplnený dočasne asfaltobetónom. Finálna úprava pružnou zálievkou si vyžadovala opätovne dopravné obmedzenia v danom úseku, z toho dôvodu boli práce naplánované na začiatok školských prázdnin, čiže na júl 2018. Do vtedy boli aj nerovnosti na moste vyplňované dočasne asfaltobetónom. 

Prvé problémy na moste riešilo mesto Košice bezodkladne už v júni 2017. Podrobná obhliadka mosta ale vtedy ukázala, že sú nutné ďalšie opravy. Týkali sa najmä štyroch mostných uzáverov. Práce si vyžiadali čiastočnú uzáveru mosta (vždy iba po jednom jazdnom pruhu), začali 19. 7. 2017, a boli predbežne plánované na 6 týždňov, do 27.08.2017. Vzhľadom na konštrukčné prevedenie mosta, mostných uzáverov, ale aj vzhľadom na poškodené dobetonávky medzi nosníkmi po celej dĺžke mosta, išlo „iba" o čiastkové opravy. Okrem iného aj preto, lebo už pri výstavbe mosta na Hlinkovej boli nevhodne riešené napríklad mostné uzávery pod asfaltovo - betónovou konštrukciou. Podľa odborníkov, z dlhodobého hľadiska preto bolo nutné začať most opravovať, pričom ale nešlo o jeho celkovú rekonštrukciu. 

Hlinkova ulica je dopravná stavba, ktorej projektový názov bol: Výpadová komunikácia Duklianskych hrdinov. V rokoch 1965 – 1968 ju stavali vtedajšie Inžinierske stavby, národný podnik Košice. Hlavným účelom cestnej komunikácie (širokej 9,5 m) na vtedajšej Ulici Duklianskych hrdinov bolo napojenie novovybudovanej severnej časť Košíc na Prešovskú cestu. Po výstavbe sídliska Dargovských hrdinov a neďalekých Ťahanoviec došlo k výraznému zvýšeniu automobilovej dopravy, preto bolo nutné Ulicu Duklianskych hrdinov rozšíriť na 14,5 metra. Inžinierske stavby n.p. Košice tak urobili v rokoch 1986 – 1989.
Aktuality Košickí hygienici nariadili povinnú deratizáciu na území mesta Košice
22.10.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov....
čítaj ďalej


Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalejMestské podniky