Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


13.07.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1.prenájom pozemku: parc. C KN č. 955/95 s výmerou 18 m2, k. ú. Šaca
za cenu 89 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Železiarenská
- doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2522 s výmerou 5,50 m2, v k. ú. Jazero
za cenu 35 €/rok za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rampou
- lokalita ul. Sputnikova
- doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 939 s výmerou 28 m2, v k. ú. Kavečany
za cenu 93 €/rok za účelom realizácie dopravného napojenia
- lokalita ul. Kadlubská
- doba nájmu neurčitá

4. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2572/7 s výmerou 7 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 62 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita ul. Puškinova
- doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1662/10 s výmerou 47 m2, v k. ú. Furča
za cenu 203 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita Slivník
- doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku: parc. C KN č. 3210/4 s výmerou 22 m2, k. ú. Letná
za cenu 210,10 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Garbiarska
- doba nájmu neurčitá

7. prenájom pozemku: parc. C KN č. 6224/234 s výmerou 289 m2, k. ú. Severné mesto
za cenu 662 €/rok za účelom užívania pozemku ako záhrady
- lokalita ul. Vihorlatská
- doba nájmu neurčitá

8. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2443/18 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 9 €/rok za účelom osadenia pamätníka
- lokalita ul. Drevný trh
- doba nájmu neurčitá

9. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3913 s výmerou 240 m2, v k. ú. Terasa
za cenu 1 608 €/rok za účelom výstavby pripojovacieho pruhu a chodníka
- lokalita ul. Werferova
- doba nájmu neurčitá

10. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3720/3 s výmerou 87,50 m2, v k. ú. Grunt
za cenu 557 €/rok za účelom realizácie cestnej svetelnej signalizácie
- lokalita ul. Wuppertálska
- doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.7.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 055/6419856


Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky