Deň mesta Košice

Mesto sa rozhodlo chrániť operence pred hynutím, sklenené výplne označí nálepkami


12.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Všímavá Košičanka upozornila na v meste dosť neobvyklý jav. Na vtáky, ktoré vraj uhynuli po náraze do sklenených výplní ochranných zábradlí na zmodernizovanej električkovej trati. Viceprimátor mesta Martin Petruško sa začal o podnet zaujímať a chce problém vyriešiť čo najskôr.

Na dnešnom (12. 7. 2018) kontrolnom dni stavby MET (modernizácia električkových tratí) oslovil a vyzval všetkých zainteresovaných aby povedali svoje názory na vec, a spolu aby našli vhodné riešenie.

„Tento týždeň zarezonovala téma úhynu vtáčikov, ktoré narážajú do sklenených výplní ochranných zábradlí a prístreškov pre cestujúcich. Veľmi dobre rozumiem reakciám ľudí, ktorým je ľúto uhynutých operencov. Preto chceme tento problém čo najskôr vyriešiť. Konzultujeme efektívne a rýchle riešenie s odborníkmi a chceme ho uskutočniť v priebehu niekoľkých dní," uviedol M. Petruško.

Roman Danko, riaditeľ úseku riadenia dopravy Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ktorý má zmodernizované električkové trate v správe povedal, že si s uvedeným problémom dokážu skutočne poradiť efektívne a rýchlo.

„Vieme kde a čo presne treba urobiť. Mesto zabezpečí nálepky so siluetami vtákov, ktoré slúžia na odplašenie živých operencov, a nalepíme ich všade tam, kde je to treba. A takto bude riešenie ozaj iba otázkou niekoľkých dní," vysvetlil R. Danko.

K problému sa vyjadril aj Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, ktorá trate v meste modernizuje.

„Viete, nikto nepredpokladal, že sa môžu v takých malých výškach vtáky zabiť. Keď sa robí projekt, odborníci sa vyjadrujú ohľadom sklenených výplní iba od určitej výšky. Keď je ale výplň vysoká meter desať? Sám som naozaj veľmi prekvapený že sa tam tie vtáčiky vôbec pozabíjali, s niečím takým sme sa v našej praxi stretli vôbec po prvý raz," skonštatoval. 

„Nuž, nikto na to nemyslel, žiaľ stalo sa to. Chceme to riešiť lebo je treba to riešiť, a my to budeme riešiť promptne a rýchlo. Mne povedali, že sa liahnu mláďatká, a tie na rozdiel od dospelých jedincov nie sú ešte zorientované. Ale, vyriešime to, " dodal na margo uhynutých vtáčeniec viceprimátor.

Podľa jeho slov, mesto chcelo dať na sklenené výplne klasické nálepky s čiernymi siluetami vtákov. Avšak v zmysle odborných odporúčaní ornitológov, ako i na základe odbornej literatúry, budú zabezpečené nálepky so siluetami vtákov v UV spektre. Ide o priesvitné nálepky, ktoré sú v podstate pre človeka neviditeľné, ale operence ich vidia veľmi výrazne. Navyše, nálepky nebudú nijako narúšať estetický vzhľad sklenených výplní.

Pretože v tak veľkom množstve (cca 450 kusov) sú tieto nálepky u nás momentálne nedostupné, DPMK ich bude lepiť pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa.
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky