Deň mesta Košice

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice


12.07.2018 Publikoval: Silvia Remeteiová

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, pre stavebné objekty:

UČS 10 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) – križ. Laborecká  (mimo)

SO 10-07-01   Bardejovská (mimo) - Laborecká (mimo), úprava Triedy SNP

 

UČS 11 Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)

SO 11-07-01   TÚ Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo),  úprava Triedy SNP

SO 11-07-31   TÚ Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo), úprava chodníkov a spevnených

                        plôch


Prílohy
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice (463,875 kB)
zverejnenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia MK/A/2018/10113-14 zo dňa 06.06.2018 podľa zákona o EIA
Aktuality Obmedzenie dopravy na Americkej triede
19.07.2018
V termíne od 21.7.2018 (sobota) do 27.7.2018 sa bude realizovať výmena asfaltového krytu na úseku miestnej komunikácie Americká trieda od križovatky obchodného domu Metro po križovatku s Ázijskou triedou obidva smery. Z dôvodu realizácie stavebných prác budú na predmetnom úseku dopravné obmedzenia: zúžená vozovka, zníženie rýchlosti a presmerovanie dopravy. Uvedené dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Prosíme vodičov o ich rešpektovanie. ...
čítaj ďalej


Mesto vychádza občanom v ústrety, riešilo ďalšie podnety
19.07.2018
Práce na modernizácii električkových tratí pokračujú podľa harmonogramu. Hlavným bodom ďalšieho z pravidelných kontrolných dní (19.7.2018) boli podnety od občanov. Viceprimátor mesta spoločne so zhotoviteľom hľadali riešenia, ktoré budú spĺňať všetky technické normy a súčasne splnia požiadavky obyvateľov Košíc....
čítaj ďalej


Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalejMestské podniky