Deň mesta Košice

Chýry o „krivých“ koľajniciach na niektorých úsekoch nových električkových tratí sa nepotvrdili


11.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Regionálny košický denník dnes (11. 7. 2018) uverejnil článok, v ktorom sa zaoberá podnetmi od občanov, ktorí vraj tvrdia, citujeme..."na viacerých rekonštruovaných tratiach sú miesta, na ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú úplne rovné koľaje, pretože to električku hádže zľava doprava...".

Podľa sťažovateľov, by malo ísť o úseky: na Terase od „novej nemocnice" k magistrátu obojsmerne, na Komenského ulici v úseku pred Poliklinikou Sever takisto v oboch smeroch, ale najmä v smere na Havlíčkovu, a tiež pred obratiskom „Botanická".

Zhotoviteľ diela - Eurovia SK, ktorá košické električkové trate modernizuje, ale aj investor stavby (Mesto Košice) od samého začiatku modernizácie tratí akceptujú všetky zmysluplné podnety od občanov, a v rámci možností im aj vychádzajú čo najviac v ústrety. Rozhodli sa však preveriť aj údajne „krivé" koľajnice. 

Pracovníci zhotoviteľa diela sa v utorok previezli v električkách po uvedených „problémových" úsekoch a skonštatovali, že žiadne „hádzanie" vo vozidlách neregistrovali. 

„Dňa 10. 7. 2018 pracovníci spoločnosti Eurovia SK, a.s. Košice a spoločnosti Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice, vykonali jazdy električkou ako cestujúci v rôznych typoch električiek na uvedených úsekoch a skonštatovali, že uvedená reklamácia vibrácií električiek je subjektívneho charakteru. Napriek uvedeným skutočnostiam, zhotoviteľ vykoná opätovné meranie certifikovanými geodetmi, a výsledky predloží investorovi stavby v čo najkratšom čase," informoval Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK. 

Dnes (11. 7. 2018) podnet občanov preverili za investora aj pracovníci Magistrátu mesta Košice. Najprv sa previezli z Bardejovskej ulice až po Havlíčkovu (linka č. 9, číslo vozidla 833) a späť na Bardejovskú (linka č. 9, číslo vozidla 821) novými električkami. Vzápätí tú istú trasu absolvovali v staršom type električky (linka č. 9, číslo vozidla 528). V oboch prípadoch takisto nezaznamenali žiadne výrazné výkyvy električkových vozňov. 

Treba si uvedomiť, že električky sú koľajové vozidlá jazdiace na kovových kolesách po kovových koľajniciach, preto sú mierne výkyvy električiek prirodzené. 

Čo sa týka nových električkových koľajníc na modernizovaných tratiach v rámci stavby MET (modernizácia električkových tratí), ich uloženie podlieha vzhľadom na čo najväčšiu bezpečnosť cestujúcej verejnosti, veľmi prísnym technologickým kritériám a technickým normám. Správny smer a výška koľajníc sú striktne dané projektom, nastavujú sa až po dôkladnom podbití koľajníc podbíjačkou. Potom sa robia rôzne zákonom predpísané skúšky, vrátane skúšobných jázd električiek, nasledujú kolaudačné konania, a trať je daná do užívania pre verejnosť až po konečnom odsúhlasení príslušným dopravným úradom Košického samosprávneho kraja. 

Ešte pred samotnou kolaudáciou boli úseky, na ktorých sa majú teraz údajne nachádzať „krivé" koľajnice nielen odskúšané, ale aj premerané špeciálnym zariadením na meranie odchýlok. Úseky preberali zástupcovia investora stavby, a vtedy takisto neboli zistené absolútne žiadne nerovnosti koľajníc.
Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky