Deň mesta Košice

Chýry o „krivých“ koľajniciach na niektorých úsekoch nových električkových tratí sa nepotvrdili


11.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Regionálny košický denník dnes (11. 7. 2018) uverejnil článok, v ktorom sa zaoberá podnetmi od občanov, ktorí vraj tvrdia, citujeme..."na viacerých rekonštruovaných tratiach sú miesta, na ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú úplne rovné koľaje, pretože to električku hádže zľava doprava...".

Podľa sťažovateľov, by malo ísť o úseky: na Terase od „novej nemocnice" k magistrátu obojsmerne, na Komenského ulici v úseku pred Poliklinikou Sever takisto v oboch smeroch, ale najmä v smere na Havlíčkovu, a tiež pred obratiskom „Botanická".

Zhotoviteľ diela - Eurovia SK, ktorá košické električkové trate modernizuje, ale aj investor stavby (Mesto Košice) od samého začiatku modernizácie tratí akceptujú všetky zmysluplné podnety od občanov, a v rámci možností im aj vychádzajú čo najviac v ústrety. Rozhodli sa však preveriť aj údajne „krivé" koľajnice. 

Pracovníci zhotoviteľa diela sa v utorok previezli v električkách po uvedených „problémových" úsekoch a skonštatovali, že žiadne „hádzanie" vo vozidlách neregistrovali. 

„Dňa 10. 7. 2018 pracovníci spoločnosti Eurovia SK, a.s. Košice a spoločnosti Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice, vykonali jazdy električkou ako cestujúci v rôznych typoch električiek na uvedených úsekoch a skonštatovali, že uvedená reklamácia vibrácií električiek je subjektívneho charakteru. Napriek uvedeným skutočnostiam, zhotoviteľ vykoná opätovné meranie certifikovanými geodetmi, a výsledky predloží investorovi stavby v čo najkratšom čase," informoval Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK. 

Dnes (11. 7. 2018) podnet občanov preverili za investora aj pracovníci Magistrátu mesta Košice. Najprv sa previezli z Bardejovskej ulice až po Havlíčkovu (linka č. 9, číslo vozidla 833) a späť na Bardejovskú (linka č. 9, číslo vozidla 821) novými električkami. Vzápätí tú istú trasu absolvovali v staršom type električky (linka č. 9, číslo vozidla 528). V oboch prípadoch takisto nezaznamenali žiadne výrazné výkyvy električkových vozňov. 

Treba si uvedomiť, že električky sú koľajové vozidlá jazdiace na kovových kolesách po kovových koľajniciach, preto sú mierne výkyvy električiek prirodzené. 

Čo sa týka nových električkových koľajníc na modernizovaných tratiach v rámci stavby MET (modernizácia električkových tratí), ich uloženie podlieha vzhľadom na čo najväčšiu bezpečnosť cestujúcej verejnosti, veľmi prísnym technologickým kritériám a technickým normám. Správny smer a výška koľajníc sú striktne dané projektom, nastavujú sa až po dôkladnom podbití koľajníc podbíjačkou. Potom sa robia rôzne zákonom predpísané skúšky, vrátane skúšobných jázd električiek, nasledujú kolaudačné konania, a trať je daná do užívania pre verejnosť až po konečnom odsúhlasení príslušným dopravným úradom Košického samosprávneho kraja. 

Ešte pred samotnou kolaudáciou boli úseky, na ktorých sa majú teraz údajne nachádzať „krivé" koľajnice nielen odskúšané, ale aj premerané špeciálnym zariadením na meranie odchýlok. Úseky preberali zástupcovia investora stavby, a vtedy takisto neboli zistené absolútne žiadne nerovnosti koľajníc.
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky