Deň mesta Košice

Bytový dom Klimkovičova č. 28 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 5


04.07.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Klimkovičovej ulici č. 28 v Košiciach, súpisné číslo 1242, na pozemku reg. KN-C parc. č. 3126, kat. úz. Grunt. Stavebné úpravy boli povolené v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 800 x 2000 mm, medzi kuchyňou a obývacou izbou v byte č. 5 na 3. poschodí..


Prílohy
Bytový dom Klimkovičova č. 28 v Košiciach - stavebné úpravy bytu č. 5 (210,699 kB)
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Klimkovičovej ulici č. 28 v Košiciach, súpisné číslo 1242, na pozemku reg. KN-C parc. č. 3126, kat. úz
Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky