Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v MČ Košice – K


11.06.2018 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Ing. Erik Cimbala a , PhDr. Mgr. Jana Cimbalová, PhD., Levočská 4, 040 12 Košice


Dátum podania žiadosti: 07.06.2018Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu orech sp. o obvode kmeňa 60 cm, 56 cm, 52 cm rastúcej na parc. 5139/17, ul. Benediktínska kat. územie Krásna. Ako žiadateľ uvádza v žiadosti v súvislosti s výstavbou rodinného domu dôjde k úprave a výstavbe oplotenia pozemku na ktorom sa nachádza strom. Predmetný strom je umiestnený v rohu pozemku, kde budú vykonané výkopové práce pre vybudovanie základov oplotenia . V súčasnosti je drevina naklonená, v prípade realizácie výkopových prác môže dôjsť k jej väčšiemu náklonu a prípadnému spadnutiu.Sp. zn. konania: MK/A/2018/14803


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámeniaE-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk


Aktuality Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalej


Koňa "Arda" na nároží ulíc Orlia a Zvonárska nahradil kôň "Casso"
08.11.2018
Košičania môžu od dnešného (8. 11. 2018) dňa, respektíve už od včerajšej (7. 11. 2018) noci obdivovať novú košickú atrakciu, nádhernú sochu koňa, ktorá po dlhšom čase nahradila známu sochu koňa „Arda". ...
čítaj ďalejMestské podniky