Deň mesta Košice

Uplynulé dni sa niesli v znamení študentských úspechov aj detskej radosti


04.06.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Mesto Košice v rámci veľkého množstva aktivít nezabúda ani na svojich najmladších obyvateľov. Pravidelne organizuje, alebo participuje na zábavných, športových i náučných podujatiach, ktoré majú snahu prinášať hlavne veľa radosti. Popri školských povinnostiach je veľmi dôležité zaujať aktivitami, ktoré vo voľnom čase rozvíjajú talent a podporujú zdravý vývin.

Presne na Deň detí dostali najmenší Košičania od mesta milý darček. Bytový podnik mesta Košice postavil pre deti vo veku do 6 rokov a za neuveriteľných 6 týždňov v košickom Mestskom parku nové detské ihrisko. Finančné prostriedky na ihrisko boli vyčlenené z rozpočtu mesta a celkové náklady na výstavbu dosiahli sumu 80 000 Eur. Detské ihrisko slávnostne otvoril pre verejnosť Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice.

V tento slávnostný deň, kedy si deti užívali svoj sviatok, zavítal viceprimátor mesta aj do Materskej školy Šafárikova. Už po tretíkrát sa totiž čítali v košických materských školách rozprávky. Do tohto projektu s názvom „Ušká plné príbehov" sa zapájajú herci, speváci, moderátori a ďalšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Cieľom projektu, ktoré organizuje OZ Úlet, je rozvoj predčitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania. Martin Petruško s úsmevom priznal, že dávno nemal takú trému, no deti sa z návštevy tešili a naplno si vychutnali čarovné príbehy v jeho podaní.

Deti majú radi nielen rozprávky, ale aj šport. Koncom mája sa v športovom areáli ZŠ Kežmarská 28, Košice uskutočnilo 3. obvodné kolo športovej olympiády materských škôl v obvode Košice – Západ. Materské školy zrealizovali školské kolá a na základe výsledkov vybrali a zostavili 6-členné družstvá, ktoré súťažili v disciplínach: skok do diaľky, beh, beh cez prekážky a hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou. Športová olympiáda bola zahájená zvučkou olympijskej hymny, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa. Nechýbal ani sľub športovcov a rozhodcov. Počas súťaženia vládla veselá športová nálada, deti sa navzájom povzbudzovali a podporovali pri podávaní vynikajúcich výkonov. Víťazom sa stala MŠ Trebišovská. Po skončení športovej olympiády nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien, medzi ktorými boli aj darčeky od Mesta Košice.

Už dávno je známe, že v Košiciach rastú neustále nové športové talenty. Dôkazom toho sú aj mladí hokejisti, ktorých viceprimátor Martin Petruško prijal v priestoroch historickej radnice. Mládežníckemu hokejovému športovému oddielu HC Košice HT8 poďakoval a ocenil ich úspechy. K nim patrí zisk víťazného titulu na majstrovstvách SR 2017/2018 v kategórii starších žiakov.

Pri obhliadnutí sa za uplynulými dňami nemôžeme zabudnúť ani na množstvo košických maturantov, skladajúcich svoju skúšku dospelosti. Medzi nimi boli aj študenti bilingválneho gymnázia, ktorí sa stretli s vedením mesta. Študenti si na stretnutí prevzali nielen vysvedčenia, ale aj francúzske diplomy.

    

Mestské podniky