Deň mesta Košice

Mesto Košice pripravuje zmenu, ktorá mu umožní prevádzkovať parkovací systém


04.06.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

V piatok 1.júna bol na webovej stránke a úradnej tabuli mesta zverejnený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorá umožní po prerokovaní v mestskej rade a odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva prevádzkovať parkovací systém.

VZN č. 157, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, v znení uznesenia č. 574/2016 sa mení v § 1 odsek 4 takto:

„Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (§ 2) zabezpečuje mesto alebo právnická osoba poverená mestom v súlade s osobitným predpisom. Na účely tohto nariadenia sa prevádzkovateľom rozumie subjekt, ktorý zabezpečuje prevádzku parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety. Ak je prevádzkovateľom právnická osoba poverená mestom, výnos úhrad za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa a odplatou prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájomného."

Ak bude táto zmena VZN č. 157 schválená poslancami mestského zastupiteľstva, vytvorí predpoklad na to, aby prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania mohlo zabezpečovať aj mesto Košice, nielen právnická osoba, poverená mestom, ako je tomu doteraz.

Link na zverejnenú informáciu: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=vzn_zmena5.htm
Aktuality O kompostéry je možné požiadať aj elektronicky
16.08.2018
Mesto Košice vychádza v ústrety požiadavkám Košičanov, ktorí si chcú uplatniť nárok na bezplatné poskytnutie kompostéra bez vyplňovania papierových formulárov. Dostávajú možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie, pretože Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 13. augusta 2018 prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú, aj prostredníctvom online formulára, uverejneného na stránke www.kosit.sk. ...
čítaj ďalej


Nové električkové zastávky ušetria cestujúcim nielen nohy, ale aj čas
16.08.2018
Ďalší a jeden z už posledných kontrolných dní na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) pred jej celkovým dokončením, sa uskutočnil dnes (16. 8. 2018) na okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora mesta Martina Petruška zaujímali predovšetkým odpovede na otázky, ako je na tom zhotoviteľ diela (Eurovia SK) s termínmi ukončenia jednotlivých rozpracovaných a dokončovaných úsekov poslednej modernizovanej časti stavby. ...
čítaj ďalej


Na Hroncovej ulici, vrátane parkoviska, bude už o pár dní nový asfalt
13.08.2018
V rámci stavebnej údržby miestnej komunikácie, začala dnes výmena asfaltového krytu na Hroncovej ulici. Asfalt sa bude meniť za nový v úseku od Letnej ulice až po ulicu Boženy Němcovej, vrátane parkoviska pred bývalým Obvodným úradom Košice. ...
čítaj ďalej


Modernizácia električkových tratí sa blíži k záveru, Eurovia robí konečné úpravy
09.08.2018
Po včerajšej (8. 8. 2018) úspešnej skúšobnej jazde električky po zmodernizovanom poslednom úseku stavby MET (modernizácia električkových tratí) – okružná križovatka „Moldavská“, Moldavská cesta, Štúrova, križovatka Žižkova – Štúrova – Kuzmányho, sa dnes (9. 8. 2018) uskutočnil na stavbe zrejme jeden z posledných kontrolných dní. Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí sa totiž dostala do finálnej fázy....
čítaj ďalejMestské podniky