Deň mesta Košice

Chcela spáchať samovraždu


01.06.2018 Publikoval: Ladislav Papp

Dňa 29. 05. 2018 v poobedňajších hodinách bola hliadka Mestskej polície Košice stanice Juh (MsP) vyslaná na základe prijatého oznámenia na ulicu Južná trieda, kde sa mala nachádzať osoba, ktorá skáče pod vozidlá a podľa vyjadrenia oznamovateľa chce spáchať samovraždu.

Po príchode na miesto hliadku čakala skupina občanov, ktorá sa snažila zabrániť osobe v jej konaní. Uviedli, že skáče do jazdnej dráhy prechádzajúcich vozidiel, je veľmi agresívna a pravdepodobne je pod vplyvom návykových látok. Hliadka pristúpila k neznámej žene, ktorú bezpečne previedla cez vozovku. Osoba celý čas kričala, že už nechce žiť, chce sa zabiť, nebaví ju život a chce zomrieť. Príslušníci MsP sa ženu snažili upokojiť a usadiť na trávnik, ale stále sa snažila vybehnúť smerom na cestu pred prichádzajúce vozidlá. Počas zákroku príslušníkov MsP sa na miesto dostavila hliadka Policajného zboru (PZ), ktorá hliadke MsP poskytla súčinnosť.

 
Na miesto bola privolaná záchranná zdravotná služba, ktorá po príchode, za asistencie príslušníkov PZ, previezla ženu do nemocničného zariadenia.
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky