Deň mesta Košice

Pomoc zranenému občanovi


28.05.2018 Publikoval: Ladislav Papp

Dňa 25. 05. 2018 v predpoludňajších hodinách bola hliadka Mestskej polície Košice stanice Stred (MsP) vyslaná na základe prijatého oznámenia prostredníctvom tiesňovej linky 159 na ulicu Karpatskú, kde sa mal v uzamknutom byte nachádzať občan, ktorý volá o pomoc. 

Po príchode na miesto hliadka MsP počula z jedného z bytov búchanie na vchodové dvere a volanie o pomoc. Hliadka oslovila osobu, ktorá sa nachádzala v uzamknutom byte. Osoba uviedla, že spadla na zem pri čom si udrela hlavu a súčasne má zranenú ruku aj nohu, nedokáže sa posunúť ďalej od vchodových dverí a nevie zastaviť vodu, ktorá zo sprchovej hadice vyteká na dlážku. 

Pre dôvodnú obavu, že je ohrozený život resp. je vážne ohrozené zdravie osoby, hrozila závažná škoda na majetku a hrozilo nebezpečenstvo z omeškania, príslušníci MsP otvorili byt, vstúpili do neho a vykonali potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva - uzavreli tečúcu vodu a zranenej osobe poskytli predlekársku pomoc. Na miesto bola privolaná záchranná zdravotná služba, ktorá po príchode osobu prevzala a previezla do nemocničného zariadenia. Následne príslušníci MsP vyrozumeli rodinného príslušníka, ktorý sa dostavil na miesto a uzatvoril byt.Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky