Deň mesta Košice

Ukradla bicykel


24.05.2018 Publikoval: Ladislav Papp

Dňa 23. 05. 2018 v popoludňajších hodinách hliadka Mestskej polície Košice stanice Stred (MsP) prevzala oznam Operačného pracoviska Mestskej polície o odcudzení dámskeho bicykla. Bicykel bol odcudzený na ulici Hlavnej a páchateľka aj s bicyklom smerovala na ulicu Mäsiarsku. Na uvedenej ulici hliadka MsP zistila podľa popisu podozrivú osobu aj s bicyklom. Po zastavení uviedla, že bicykel dostala od neznámeho mladého muža.

Na miesto sa dostavil majiteľ bicykla, ktorý spoznal svoj bicykel a podozrivú označil za osobu, ktorá bicykel odcudzila.

Pre podozrenie zo spáchania TČ bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá po príchode vec prevzala k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.

 


Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky