Deň mesta Košice

Zistený ďalší pôvodca odpadu


24.05.2018 Publikoval: Ladislav Papp

Príslušníci Mestskej polície Košice stanica Ťahanovce zistili pôvodcu odpadov (komunálny odpad), ktorý postupne vysypával v krovinatom poraste v katastrálnom území Nové Ťahanovce v blízkosti ulice Dopravnej pri železničnej trati . Takto vytvoril skládku o rozlohe cca 40 m2. Uvedené konanie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Po vykonaní nevyhnutných úkonov bola vec zaslaná príslušnému správnemu orgánu, ktorý rozhodne o uložení sankcie.Prílohy
Obrázky

Foto

(99,872 kB)

Foto

(99,702 kB)

Foto

(91,816 kB)

Foto

(70,48 kB)

Foto

(102,972 kB)

Foto

(135,016 kB)

Foto

(111,81 kB)

Foto

(137,956 kB)

Foto

(114,39 kB)

Mestské podniky