Deň mesta Košice

Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ


18.05.2018 Publikoval: Ing. Terézia Frankovičová


MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

zastúpené námestníkom primátora JUDr. Martinom Petruškom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 3991/58, ostatné plochy s výmerou 545 m2 a parc. č. 3991/59, ostatné plochy s výmerou 870 m2 v k.ú. Jazero, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 845 zo dňa 19.06.2017.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prikladajú v prílohe.Príloha:
súťažné podmienky


JUDr. Martin Petruško
námestník primátoraPrílohy
príloha č. 1 (41,617 kB)
Súťažné podmienky
príloha č. 2 (98,5 kB)
Návrh kúpnej zmluvy - vzor
príloha č. 3 (61,227 kB)
grafika územia
Aktuality Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalej


Koňa "Arda" na nároží ulíc Orlia a Zvonárska nahradil kôň "Casso"
08.11.2018
Košičania môžu od dnešného (8. 11. 2018) dňa, respektíve už od včerajšej (7. 11. 2018) noci obdivovať novú košickú atrakciu, nádhernú sochu koňa, ktorá po dlhšom čase nahradila známu sochu koňa „Arda". ...
čítaj ďalejMestské podniky