Deň mesta Košice

INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov


03.05.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov", so začiatkom na pozemku reg. KN-C parc. č. 793, kat. úz. Malá Ida, pokračujúc cez pozemky reg. KN-C parc. č. 1031/1, 1030, 1033/3, 1009/2, 1011, kat. úz. Poľov a s ukončením v telekomunikačnej skrini TAB na pozemku reg. KN-C parc. č. 964, kat. úz. Poľov, Pažitná ulica v Košiciach,

Prílohy
INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov (359,57 kB)
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov", so začiatkom na pozemku reg. KN-C parc. č. 793, kat. úz. Malá Ida, pokračujúc cez pozemky reg. KN-C parc. č. 1031/1, 1030, 1033/3, 1009/2, 1011, kat. úz. Poľov a s ukonče
Aktuality V Košiciach sa uskutoční 3. ročník Slovenského dňa obezity
17.05.2018
Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizuje 3. ročník Slovenského dňa obezity. Akcia sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a primátora mesta Košice ...
čítaj ďalej


V sobotu čiastočne uzavrú križovatku Žižkova–Štúrova–Kuzmányho, obmedzenia budú minimálne
17.05.2018
Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate chcela pôvodne uzavrieť križovatku úplne, Mesto Košice ako investor s tým však nesúhlasilo. Viceprimátor mesta Martin Petruško, ktorý bol na dnešnom ( 17. 5. 2018) kontrolnom dni spolu s riaditeľom magistrátu Pavlom Lazúrom, požiadal zhotoviteľa diela už minulý týždeň o prehodnotenie možností a nájdenie iného riešenia, zhotoviteľ diela to akceptoval...
čítaj ďalej


Mladí záchranári budú súťažiť v Košiciach
17.05.2018
Mesto Košice, Okresný úrad Košice, Centrum voľného času na Popradskej ulici a ďalší partneri organizujú v utorok 22. mája 2018 so začiatkom o 9:45 hod. v areáli centra voľného času a blízkom okolí Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Preventívno-výchovné podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, vrátane žiakov osemročných gymnázií. Zúčastní sa ho 24 štvorčlenných družstiev, ktoré postúpili z okresných kôl. ...
čítaj ďalej


V sobotu bude jubilejný, už XX. ročník Športového dňa národnostných menšín
16.05.2018
Zástupcovia národnostných menšín sa stretnú a budú súťažiť v sobotu (19.5. 2018) vo všešportovom a zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach...
čítaj ďalejMestské podniky