Deň mesta Košice

INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov


03.05.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov", so začiatkom na pozemku reg. KN-C parc. č. 793, kat. úz. Malá Ida, pokračujúc cez pozemky reg. KN-C parc. č. 1031/1, 1030, 1033/3, 1009/2, 1011, kat. úz. Poľov a s ukončením v telekomunikačnej skrini TAB na pozemku reg. KN-C parc. č. 964, kat. úz. Poľov, Pažitná ulica v Košiciach,

Prílohy
INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov (359,57 kB)
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_Kláster_LORI_01_Transport Poľov", so začiatkom na pozemku reg. KN-C parc. č. 793, kat. úz. Malá Ida, pokračujúc cez pozemky reg. KN-C parc. č. 1031/1, 1030, 1033/3, 1009/2, 1011, kat. úz. Poľov a s ukonče
Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky