Deň mesta Košice

Ležiaca osoba na koľajisku


13.03.2018 Publikoval: Ladislav Papp

Dňa 10. 03. 2018 vo večerných  hodinách bola hliadka Mestskej polície Košice stanice Juh (MsP) vyslaná na základe prijatého oznámenia na železničné priecestie ulice Jarmočnej, kde mala na koľajisku ležať osoba

Po príchode na miesto hliadka MsP videla ležiacu osobu na koľajisku. Rampy už boli zatvorené, svetelné a zvukové signalizačné zariadenie bolo aktivované, čo značilo, že sa k prejazdu blíži vlak. Po odstavení vozidla hliadka MsP zistila, že osoba sa sama nevie postaviť. Osobu ihneď zodvihli a preniesli do bezpečnej vzdialenosti od koľajiska, kde prichádzal vlak.

Následne bolo zistené, že osoba nie je zranená, opakovanie odmietla lekárske ošetrenie. Uviedla, že zle stúpila, spadla a sama sa nedokázala postaviť. Po zistení totožnosti osoba pokračovala vo svojej ceste.

 
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky