Deň mesta Košice

Zastávka pri kine Družba bude pre električky, linku MHD č. 18, a náhradnú dopravu v prípade výluk


16.01.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Po informácii zverejnenej minulý týždeň (11. 1. 2018) na webovej stránke mesta, že pri kine Družba bude zriadená združená električková zastávka sa začali Košičania pýtať prečo, keď tam nepremávajú žiadne autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Takéto združené zastávky totiž slúžia prevažne na to, aby cestujúci mohli pohodlne a najmä bezpečne prestupovať z električiek do autobusov a naopak.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) uviedol, že po dokončení modernizácie električkových tratí na Triede SNP , a na základe jeho požiadavky, začne premávať v danom úseku autobusová linka č. 18. Združená zastávka pri kine Družba, pretože električková trať sa nemodernizuje iba na niekoľko mesiacov ale na dlhé roky, sa robí výhľadovo do budúcna. Okrem toho, zastávka bude po zmodernizovaní trate slúžiť aj pre linky náhradnej autobusovej dopravy, čiže v prípade akejkoľvek výluky električiek na trati sa z hľadiska obslužnosti stane bezpečnejšou pre cestujúcu verejnosť. V praxi to bude vyzerať tak, že autobus vojde na združenú zastávku z asfaltovej komunikácie na električkovú trať, a po vystúpení/nastúpení cestujúcich sa vráti späť na vozovku.

Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) ozrejmil, prečo nemôžu byť združené električkové zastávky na celej Terase, či v iných častiach mesta. Podľa Eurovie, v takom prípade by dochádzalo k výrazným obmedzeniam plynulosti dopravy, nehovoriac o tom, že by bolo nutné výrazne zvýšiť kapacitu električkových zastávok. Košická verejnosť sa zaujímala aj o to, prečo mesto na svojej webovej stránke uviedlo, že pôjde o zastávku tzv. „viedenského" typu, keď zastávka bude „iba" združená. Počas kontrolného dňa (11. 1. 2018) došlo ohľadom označenia typu zastávky k nepresnej interpretácii zo strany zhotoviteľa diela.

Mesto Košice využilo ako investor stavby možnosť vybudovať združenú zastávku práve v rámci modernizácie košických električkových tratí, rozsahom zatiaľ najväčšej na Slovensku v posledných desaťročiach.
Aktuality O mene maskota MS 2019 v ľadovom hokeji rozhodnú fanúšikovia
20.08.2018
Novým maskotom 2019 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku bude medveď. Organizačný výbor dnes predstavil jeho vizuál. O mene maskota rozhodnú fanúšikovia v hlasovaní na oficiálnom facebookovom profile majstrovstiev 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Slovakia....
čítaj ďalej


Krízové stredisko „Oceľová nádej“ bude od 01.01.2019 fungovať ako Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby
17.08.2018
Krízové stredisko „Oceľová nádej“ Košice Krásna je už 12 rokov súčasťou samosprávy mesta Košice v rôznych polohách. Najprv bolo zriadené Mestom Košice ako samostatný subjekt, resp. ako súčasť oddelenia sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice , v roku 2008 prešlo pod Stredisko sociálnej pomoci, Garbiarska 4 Košice ako jeho organizačná zložka a v roku .2016 pod Psychosociálne centrum Košice opäť ako jeho organizačná súčasť. ...
čítaj ďalej


Stretnutie k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach - EYOF Košice2021
17.08.2018
V Košiciach sa v stredu 15.8.2018 stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru, aby sa informovali o stave príprav na historicky najvýznamnejšie a najväčšie európske športové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov, ktoré sa bude konať v Košiciach od 25.7. do 31.7.2021 pod názvom Európsky olympijský festival mládeže - EYOF Košice 2021 /European youth olympic festival/. ...
čítaj ďalej


Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam
17.08.2018
Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero”, ...
čítaj ďalejMestské podniky