Deň mesta Košice

Zastávka pri kine Družba bude pre električky, linku MHD č. 18, a náhradnú dopravu v prípade výluk


16.01.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Po informácii zverejnenej minulý týždeň (11. 1. 2018) na webovej stránke mesta, že pri kine Družba bude zriadená združená električková zastávka sa začali Košičania pýtať prečo, keď tam nepremávajú žiadne autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Takéto združené zastávky totiž slúžia prevažne na to, aby cestujúci mohli pohodlne a najmä bezpečne prestupovať z električiek do autobusov a naopak.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) uviedol, že po dokončení modernizácie električkových tratí na Triede SNP , a na základe jeho požiadavky, začne premávať v danom úseku autobusová linka č. 18. Združená zastávka pri kine Družba, pretože električková trať sa nemodernizuje iba na niekoľko mesiacov ale na dlhé roky, sa robí výhľadovo do budúcna. Okrem toho, zastávka bude po zmodernizovaní trate slúžiť aj pre linky náhradnej autobusovej dopravy, čiže v prípade akejkoľvek výluky električiek na trati sa z hľadiska obslužnosti stane bezpečnejšou pre cestujúcu verejnosť. V praxi to bude vyzerať tak, že autobus vojde na združenú zastávku z asfaltovej komunikácie na električkovú trať, a po vystúpení/nastúpení cestujúcich sa vráti späť na vozovku.

Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) ozrejmil, prečo nemôžu byť združené električkové zastávky na celej Terase, či v iných častiach mesta. Podľa Eurovie, v takom prípade by dochádzalo k výrazným obmedzeniam plynulosti dopravy, nehovoriac o tom, že by bolo nutné výrazne zvýšiť kapacitu električkových zastávok. Košická verejnosť sa zaujímala aj o to, prečo mesto na svojej webovej stránke uviedlo, že pôjde o zastávku tzv. „viedenského" typu, keď zastávka bude „iba" združená. Počas kontrolného dňa (11. 1. 2018) došlo ohľadom označenia typu zastávky k nepresnej interpretácii zo strany zhotoviteľa diela.

Mesto Košice využilo ako investor stavby možnosť vybudovať združenú zastávku práve v rámci modernizácie košických električkových tratí, rozsahom zatiaľ najväčšej na Slovensku v posledných desaťročiach.
Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky