Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1108/1 lokalita Zdoba, kat. územie Košická N


12.01.2018 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Ján Ivančák, Adlerova 9, 040 22 Košice


Dátum podania žiadosti: 09.01.2018

 

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks drevín druhu :  topoľ biely o obvode kmeňa 146 cm, rastúcich na parc. č. 1108/1, záhradkárska lokalita Zdoba v kat. území Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny tienia záhrady, z koreňov v záhrade vyrastajú nové stromy a v dobe kvitnutia má vlastník zdravotné problémy, nakoľko je alergik. Drevina rastie v blízkosti oplotenia. Nakoľko žiadosť neobsahuje potrebné podklady, ktoré sú potrebné k vydaniu súhlasu, správny orgán konanie prerušuje.   

 

 Sp. zn. konania: MK/A/2018/06845


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk

 


Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky