Deň mesta Košice

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1,   3877/17, 3877/6, 3877/18, 3877/19, 3877/20, 3877/21, 3877/22, 3871/2, 2356/1 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/8), 2356/2, 2356/3 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/6), 2316 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4909/20), 2317, 2355/1, 3869, 2357, 2359/3, 2359/4, 2359/1 kat. územie Terasa. 
Prílohy
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici (245,191 kB)
Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1, 3877/17, 3877/6, 3877/18,
Aktuality Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalej


Koncept nového územného plánu je možné pripomienkovať do 30. septembra 2018
12.07.2018
Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky