Deň mesta Košice

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1,   3877/17, 3877/6, 3877/18, 3877/19, 3877/20, 3877/21, 3877/22, 3871/2, 2356/1 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/8), 2356/2, 2356/3 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/6), 2316 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4909/20), 2317, 2355/1, 3869, 2357, 2359/3, 2359/4, 2359/1 kat. územie Terasa. 
Prílohy
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici (245,191 kB)
Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1, 3877/17, 3877/6, 3877/18,
Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky