Deň mesta Košice

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla -  časť 10. etapy  medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1,   3877/17, 3877/6, 3877/18, 3877/19, 3877/20, 3877/21, 3877/22, 3871/2, 2356/1 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/8), 2356/2, 2356/3 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4912/6), 2316 (v časti pozemku KN-E parc. č. 4909/20), 2317, 2355/1, 3869, 2357, 2359/3, 2359/4, 2359/1 kat. územie Terasa. 
Prílohy
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici (245,191 kB)
Stavebné povolenie pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 2954/1, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/1, 3877/17, 3877/6, 3877/18,
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky