Deň mesta Košice

TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Oznámenie  o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach“ na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/1, s trasovaním časti rozvodu  v mieste podchodu pod bytovým domom Michalovská č. 5/A, 5/B na pozemku KN-C parc. č. 1016 kat. územie Terasa a s napojením jestvujúcich strojovní ÚK a TV v bytových domoch Humenská č. 43/A, 43/B, 45/A, 45/B, 47/A, 47/B, 49/A,  49/B, Michalovská č. 3/A, 3/B, 5/A, 5/B, na pozemkoch KN-C parc. č.  1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 kat. územie Terasa.
Prílohy
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach (232,104 kB)
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C" parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/
Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky