Deň mesta Košice

TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Oznámenie  o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach“ na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/1, s trasovaním časti rozvodu  v mieste podchodu pod bytovým domom Michalovská č. 5/A, 5/B na pozemku KN-C parc. č. 1016 kat. územie Terasa a s napojením jestvujúcich strojovní ÚK a TV v bytových domoch Humenská č. 43/A, 43/B, 45/A, 45/B, 47/A, 47/B, 49/A,  49/B, Michalovská č. 3/A, 3/B, 5/A, 5/B, na pozemkoch KN-C parc. č.  1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 kat. územie Terasa.
Prílohy
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach (232,104 kB)
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C" parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky