Deň mesta Košice

TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach


09.01.2018 Publikoval: Ing. Beáta Balounová

Oznámenie  o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu  OST 2771 v Košiciach“ na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/1, s trasovaním časti rozvodu  v mieste podchodu pod bytovým domom Michalovská č. 5/A, 5/B na pozemku KN-C parc. č. 1016 kat. územie Terasa a s napojením jestvujúcich strojovní ÚK a TV v bytových domoch Humenská č. 43/A, 43/B, 45/A, 45/B, 47/A, 47/B, 49/A,  49/B, Michalovská č. 3/A, 3/B, 5/A, 5/B, na pozemkoch KN-C parc. č.  1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 kat. územie Terasa.
Prílohy
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach (232,104 kB)
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou pre stavbu „TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 v Košiciach" na pozemkoch registra „KN-C" parc. č. 1011, 1391, 3902, 1392/
Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky