Deň mesta Košice

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska podporuje riešenia na stavbe MET


29.11.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Umiestnenie varovných, signálnych a vodiacich pásov na chodníkoch a nástupných ostrovčekoch počas prebiehajúcej 2. etapy modernizácie električkových tratí (MET) vyvolalo u niektorých Košičanov podobne ako pred dvoma rokmi, počas realizácie 1. etapy, pochybnosti a odmietavé reakcie.

Realizované stavebné riešenia, zamerané na prevenciu a odstraňovanie architektonických bariér, sú plne v súlade s projektovou dokumentáciou a platnou legislatívou. Projektová dokumentácia MET v Košiciach bola ešte v štádiu prípravy prekonzultovaná s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej zástupcovia zároveň v teréne skontrolovali správnosť realizovaných riešení.

V prílohe publikujeme stanovisko Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska, ktoré potvrdzuje tieto informácie.
Prílohy
Modernizácia električkových tratí (50 kB)
Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je spokojná
(287,568 kB) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je spokojná

Mestské podniky