Deň mesta Košice

Eurovia začne podbíjať koľajnice na Terase, na Komenského upravia zelené signály pre chodcov i autá


23.11.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Pravidelné kontrolné dni na stavbe MET (modernizácia košických električkových tratí) slúžia nielen na preverenie postupu prác, ale tiež na to, aby investor (mesto Košice) a zhotoviteľ diela (Eurovia SK) vedeli pružne reagovať na požiadavky obyvateľov mesta, ale aj dopravnej polície.

Po dnešnom (23. 11. 2017) kontrolnom dni, na základe požiadavky obyvateľov Komenského ulice, ako aj Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Košiciach, zabezpečí zhotoviteľ diela úpravu zeleného signálu cestnej svetelnej signalizácie.

„Pôjde predovšetkým o predĺženie, respektíve nastavenie zeleného signálu na priechode pre chodcov tak, aby mohli prejsť plynulo a naraz cez celú šírku komunikácie z jednej strany ulice na druhú. Zároveň predĺžime čas zeleného signálu aj na cestnej svetelnej signalizácii v križovatke Komenského – Letná v smere k Námestiu Maratónu Mieru pre motorové vozidlá," uviedol po kontrolnom dni viceprimátor mesta Košice Martin Petruško.

Keďže ale všetky križovatky majú svoje signálne plány, po spustení električkovej dopravy na Komenského ulici (najneskôr do konca roka) budú nastavenia svetelných signálov ešte raz prehodnotené, a následne zosynchronizované.

Na Terase už finišujú v dvoch úsekoch, prioritou ostáva Ipeľská

Eurovia finišuje na Triede SNP v dvoch úsekoch, kde začne zrejme už v piatok (24. 11. 2017), prípadne cez víkend s podbíjaním koľajníc. Pôjde o úsek od amfiteátra k Popradskej ulici, a úsek od križovatky Triedy SNP s Ružínskou po križovatku Triedy SNP s Toryskou ulicou.

„Na zvyšných úsekoch Triedy SNP momentálne pracujeme na koľajovom zvršku od amfiteátra po Ipeľskú ulicu, vrátane križovatky Toryská – Ružínska. V úsekoch Ipeľská – Ružínska, ako aj Toryská – Bardejovská pracujeme na koľajovom spodku. Pokračujú práce na kábelovode, preložkách káblov verejného osvetlenia, vysokého i nízkeho napätia, a na meniarni na Popradskej ulici," skonštatoval riaditeľ košického závodu Eurovie, Štefan Bálint. 

Podľa jeho slov, absolútnou prioritou pre Euroviu je však križovatka Triedy SNP s Ipeľskou ulicou, v ktorej blízkosti sa nachádza „nová" nemocnica. Stavbári zároveň opäť apelujú na motoristov, aby boli pri jazde cez tento dopravne veľmi exponovaný úsek čo najohľaduplnejší k chodcom.

„Chodcom sa zas chceme ospravedlniť za dočasný diskomfort počas modernizovania nielen tohto úseku stavby modernizácie košických električkových tratí," dodal Š. Bálint.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 11. 2017
(305,236 kB) Kontrolný deň - 23. 11. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 11. 2017
(335,282 kB) Kontrolný deň - 23. 11. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 11. 2017
(200,716 kB) Kontrolný deň - 23. 11. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 11. 2017
(297,438 kB) Kontrolný deň - 23. 11. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 11. 2017
(212,614 kB) Kontrolný deň - 23. 11. 2017

Mestské podniky