Deň mesta Košice

Počas sviatkov posilníme dopravu aj hliadky mestskej polície


30.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Posilnená mestská hromadná doprava (MHD) a hliadky mestskej polície sú aj tento rok nevyhnutnou súčasťou Sviatku Všetkých svätých v Košiciach. Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb a s tým súvisiacu bezpečnosť bude posilnený výkon služby mestskej polície v okolí všetkých cintorínov. Pre pohodlnejšie cestovanie Dopravný podnik mesta Košice zabezpečil veľkokapacitné vozidlá.

Na všetkých cintorínoch bude zvýšený výkon služby mestskej polície zabezpečovaný v celkovom počte 12-14 hliadok. Z toho 4-5 hliadok bude na verejnom cintoríne v hlavných návštevných časoch od 8,00 hod. do 20,00 hod. dohliadať na dodržiavanie poriadku už od pondelka 23.10.2017 až do piatka 3.11.2017. V prípade potreby budú počty policajtov kontrolujúcich cintoríny a ich okolie posilnené. Súčasne budú príslušníci MsP dbať na to, aby svojou činnosťou v týchto lokalitách predchádzali protiprávnym konaniam, ku ktorým v okolí a na samotných cintorínoch dochádza v tomto období vo väčšom počte.

Vo zvýšenej miere budú monitorovať cintoríny aj nočné hliadky, ktoré by mali zamedziť prípadnému vandalizmu či nočným krádežiam vecí z hrobov. Zvýšená pozornosť nie je venovaná len cintorínom, ale i príležitostným trhoviskám v ich okolí. Dôležitú úlohu bude mať košická mestská polícia aj v usmerňovaní parkovania na priľahlých parkoviskách pri cintorínoch. Napriek tomu, že mestská polícia už počas takýchto exponovaných dní v minulosti niekoľkokrát úspešne zasiahla, je dôležité, aby si aj samotní ľudia dávali pozor na svoje veci a boli k sebe ohľaduplní.

Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých očakávame zvýšený počet cestujúcich na cintoríny. Z toho dôvodu od soboty 28. októbra do stredy 1. novembra 2017 vypraví DPMK na linky 12, 16 a 33 veľkokapacitné autobusy. Počas voľných dní bude aj intervalovo posilnená linka 33, ktorá zabezpečuje dopravu ku Krematóriu. V stredu 1.11.2017 bude mimoriadne premávať aj linka 54, ktorá spája verejný cintorín s viacerými sídliskami.

Autobusová linka 33 na trase Staničné námestie – Palackého – Krematórium, bude počas voľných dní od 8:00 do 18:00 hod. premávať v 30-minútovom intervale, a od 18:00 do 20:00 hod. v 60-minútovom intervale

Autobusová linka 54 na trase Sídlisko Ťahanovce – Dargovských hrdinov - Nad jazerom – Verejný cintorín – Luník VIII – KVP, kláštor bude v stredu 1.11.2017 od 8:00 do 18:00 hod premávať v 30-minútovom intervale.

Cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Návštevníkom cintorínov odporúčame použiť na cestách k cintorínom posilnenú mestskú hromadnú dopravu.

Zmeny v cestovných poriadkoch od 1.11.2017

Od stredy 1.11.2017 dôjde na žiadosť cestujúcich k menším úpravám v cestovných poriadkoch liniek 12, 29, N4 a v čase a trase obedného školského spoja na linke 20L. Bližšie informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na internetovej stránke DPMK. 

Harmonogram na Dušičky 2017

V záujme zachovania bezpečnosti návštevníkov cintorína, pre plynulé zaistenie priebehu pohrebov, obradov, pobožností, chodu cintorína, nerušeného zberu a likvidácie odpadu, vysávania lístia a pod. bude počas dušičiek na cintorínoch platiť zvláštny prevádzkový režim týkajúci sa dopravy, otváracej doby cintorínov a prevádzkovej doby v kanceláriách.

1. Vstupy s autom

a) Pre držiteľov preukazu ZŤP sa umožní vstup z vlastným motorovým vozidlom bez poplatku v nasledovnom režime:

· do piatku 20.10.2017 po 15:00

· sobota 21.10.2017 od 07:00 do 12:00

Do 19:00 musia všetky vozidlá opustiť priestory cintorína. V záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína sa doba vstupov s autami môže operatívne skrátiť, obmedziť alebo úplne zrušiť v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie. 

b) Občanov so zdravotným obmedzením dopraví motorové vozidlo prevádzkovateľa pohrebiska v rámci možností, v závislosti od miestnych pomerov, počasia a momentálnej situácie k hrobu a späť za poplatok v týchto dňoch:

od pondelka 23.10.2017 do piatku 3.11.2017 v čase od 07:00 do 10:00 

c) Pre podnikateľské subjekty, kamenárov a podnájomcov sa vstup s autami k hrobom v záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína v čase od 23.10.2017 do 5.11.2017 neumožní. 

2. Otváracia doba cintorínov počas dušičiek:

Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium budú až do 8.11.2017 otvorené od 07:00 do 20:00

· v dňoch 1.11. 2017 a 2.11.2017 od 07:00 do 22:00

· od 9.11.2017 sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7:00 do 17:00 

3. Prevádzková doba pre poskytovanie informácií a pre evidenciu hrobových miest

Verejný cintorín na Rastislavovej ulici:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 07:00 do 17:00

Krematórium na Zelenom Dvore:

Od soboty 28.10.2017 do nedele 29.10.2017 od 09:00 do 15:00 

Pondelok 30.10.2017 až piatok 3.11.2017 od 08:00 do 16:00, v stredu 1.11.2017 od 08.00 do 15:00

4. Pobožnosti počas dušičiek:

1.11.2017 o 14:00 rím. kat. pobožnosť na Krematóriu v obradnej sieni

1.11.2017 o 14:00 gr. kat. pobožnosť Parastas na Verejnom cintoríne v obradnej sieni

2.11.2017 o 15:00 rím. kat. sv. omša na Verejnom cintoríne

6. Odpad: 

V záujme skvalitnenia služieb a zabezpečenia čistoty na cintorínoch je dobré mať čo najviac odpadkových košov. Len na Verejnom cintoríne boli do dnešného dňa doplnené kapacity odpadových košov a v súčasnosti je k dispozícii až 102 kusov pletivových košov s celkovým obsahom viac ako 153.000 litrov. Výrobu odpadových košov si prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje vo vlastnej réžii. Okrem toho je k dispozícii 21 ks kontajnerov typu „BOBOR" s celkovým obsahom vyše 21.000 litrov a dva veľkokapacitné kontajnery s obsahom až 16.000 litrov. Dohromady je len na Verejnom cintoríne k dispozícii až 123 odpadových nádob s celkovým obsahom cca 190.000 litrov. Tento objem poskytuje uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia, kedy sa všetky nádoby musia 1x denne vyprázdňovať počas 2 – 3 týždňov. Ďalšou podmienkou skvalitnenia služieb je efektívne rozmiestnenie odpadových nádob. Po skúsenostiach z minulých období sa nádoby rozmiestnili všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu. Správnosť tohto rozhodnutia sa potvrdila hlavne počas dušičiek a počet divokých skládok každoročne rapídne klesá. Žiadame podnájomcov hrobových miest, aby odpad z údržby hrobov dávali do odpadkových nádob a košov. 

7. Všeobecné informácie:

Prevádzkovateľ pohrebiska zaisťuje aj stálu službu na vyprázdňovanie kontajnerov a odpadových košov až do doby, kým je možné bezpečne sa pohybovať s mechanizáciou medzi davmi návštevníkov. Na tento účel je vyčlenených 20 pracovníkov na verejnom cintoríne, 7 pracovníkov na krematóriu, 4 nákladné vozidlá, jeden vysávač lístia, 7 fúkačov na zametanie lístia, dvaja údržbári pre prípad pohotovosti a nepredvídaných situácií, ako je napr. oprava potrubí vodovodu a pod.. Na vrátnici je stála služba s možnosťou nahlásenia požiaru, zdravotných problémov, privolania rýchlej lekárskej pomoci a pod.. Ak nastane kritická situácia v množstve návštevníkov, vyprázdňovanie košov a kontajnerov sa preruší a pokračuje sa až po vyprázdnení cintorína. Okrem toho je umiestnená stála požiarna hliadka pred centrálnym krížom, ktorá zaisťuje zásah pieskom a hasiacou technikou v prípade vzplanutia sviec a podľa skúseností je táto služba veľmi potrebná.     
Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky