Deň mesta Košice

Komenského ulica bude prejazdná v plnom profile v piatok (27. 10. 2017) od 8.00 hod.


26.10.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Mestu Košice, ako investorovi stavby modernizácie košických električkových tratí (MET) potvrdil túto, pre košických motoristov určite veľmi dobrú správu zhotoviteľ diela, spoločnosť Eurovia SK. Zástupcovia spoločnosti garantovali, že kompletne bude Komenského ulica sprejazdnená najneskôr do konca októbra. Úsek od Strojárenskej po Letnú užívajú motoristi už od pondelka minulého týždňa, o dva dni neskôr začali jazdiť po ulici aj vozidlá košickej mestskej hromadnej dopravy.

Na kontrolnom dni (23. 10. 2017) prisľúbil zhotoviteľ diela viceprimátorovi mesta Košice Martinovi Petruškovi že urobí všetko preto, aby mohla byť pre osobnú dopravu sprejazdnená aj zvyšná časť Komenského ulice čo najskôr. Prví vodiči tak budú môcť oficiálne jazdiť svojimi vozidlami aj po zmodernizovanom úseku Komenského ulice (Letná – Watsonova) už od zajtrajšieho rána. Komenského ulica tak bude prejazdná od Námestia Maratónu Mieru až po Havlíčkovu. Do konca mesiaca október, na kedy bolo Mestom Košice i zhotoviteľom diela avizované najneskoršie celkové sprejazdnenie Komenského ulice pre osobnú dopravu, ostáva pritom ešte päť dní.

„Teši ma, že Eurovia dodržala to, čo nám ako investorovi stavby garantovala, a že dokonca s niekoľkodňovým predstihom môžeme dať celú Komenského ulicu do užívania nielen pre košickú motoristickú verejnosť. Ako som už povedal aj na pondelkovom kontrolnom dni na Komenského ulici, jej opätovné sprejazdnenie výrazne pomôže odľahčiť doprave v meste, čo patrí od začiatku prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach k našim prioritám. Verím tomu, a zatiaľ to aj doterajší priebeh prác potvrdzuje, že tak isto ako Komenského ulicu, ukončíme úspešne aj práce na všetkých ostatných ucelených častiach stavby MET," uviedol dnes Martin Petruško.

Modernizácia električkovej trate na Komenského ulici začala uzáverou cestných komunikácií začiatkom apríla tohto roka. Súčasťou prác bola aj výstavba nových koľajových prejazdov v križovatkách, nástupných ostrovčekov pre cestujúcu verejnosť, nových prístreškov na zastávkach, nové živicové povrchy, trakčné vedenia, bolo nutné obnoviť inžinierske siete a podobne. Za jednu z najdôležitejších úloh v súvislosti s modernizáciou Komenského ulice považovalo vedenie mesta včasnú renováciu asfaltového povrchu komunikácií, ktoré boli časťou bežeckej trate populárneho, košického Medzinárodného maratónu mieru, najstaršieho v Európe. Stavbári zvládli prípravu tejto časti maratónskej trate na výbornú, za čo Mestu Košice aj Eurovii na jednom z kontrolných dní osobne vyslovil poďakovanie dlhoročný riaditeľ košického maratónu, Branislav Koniar.

Predstavitelia mesta a Eurovie SK sa na Komenského ulici stretávali pravidelne na kontrolných dňoch, počas ktorých museli neraz (tak ako aj na iných rozostavaných úsekoch stavby MET) riešiť „za pochodu" mnohé ťažkosti. Najčastejšie išlo o problémy so starými inžinierskymi sieťami, ktoré stavbári odkryli pri zemných prácach, a podľa dostupnej, pôvodnej technickej dokumentácie, tam veľakrát ani nemali byť. V týchto dňoch finišujú zástupcovia mesta a zhotoviteľa diela na Komenského ulici so všetkými predpísanými skúškami, preberacími a nadväzujúcimi kolaudačnými konaniami. Pripravujú tento úsek stavby MET aj „papierovo" tak, aby tadiaľ mohli začať jazdiť najneskôr do konca roka už aj električky.

Napriek tomu, že celá Komenského ulica už bude sprejazdnená pre motorové vozidlá, stavbári tam ešte niekoľko dní ostanú pracovať. Pôjde o drobné terénne úpravy, dláždenia a pod., od zhotoviteľa diela si ich vyžiadal pri preberacom konaní investor stavby.
Obrázky

Modernizovaná Komenského ulica

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(131,68 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Modernizovaná Komenského ulica

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(78,58 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Modernizovaná Komenského ulica

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(125,578 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Modernizovaná Komenského ulice

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(119,266 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Modernizovaná Komenského ulica

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(138,792 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Modernizovaná Komenského ulica

Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017
(136,796 kB) Celá bude prejazdná už v piatok, 27. 10. 2017

Mestské podniky