Deň mesta Košice

Mesto Košice ďalej zlepšuje podmienky parkovania pre ľudí s ŤZP


24.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Mesto Košice od začiatku implementovania parkovacieho systému vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám obyvateľov rezidentských lokalít a postupne ich zapracováva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tak je tomu aj v prípade parkovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). 

Prvým výsledkom komunikácie mesta Košice so zástupcami organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ŤZP, ktorých koordinátorom a členom Komisie debarierizácie mesta Košice je pán Ján Bartko, presadzujúci záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste od roku 1965, bolo predloženie a následné schválenie pozmeňovacieho návrhu VZN č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.12.2016. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválením pozmeňovacieho návrhu umožnili, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu bolo, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.

Mesto Košice pokračuje v komunikácii so zástupcami ľudí s ŤZP o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP, vrátane miest vyhradených pre vozidlá ľudí s ŤZP s konkrétnym evidenčným číslom. Záujmom mesta je, aby jednotliví držitelia preukazov ŤZP mali podľa špecifikácie handicapu optimálne umiestnené vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska. V súlade s týmto cieľom pripravuje mesto Košice pozmeňujúci návrh VZN č. 157, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia parkovania ľudí s ŤZP. 

Vo vyhradených parkovacích zónach má byť v súlade s platnou legislatívou 4% vyhradených parkovacích miest pre ľudí s ŤZP, čo odpovedá počtu 354 parkovacích miest. Mesto Košice tento počet navýšilo na 445 vyhradených parkovacích miest, pretože v tejto časti mesta je viac ako 750 občanov s parkovacím preukazom vozičkára, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu. 

Mesto oslovilo občanov, ktorí užívali vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV. Osoby s ŤZP, ktoré sú existenčne odkázané na vyhradené parkovacie miesto pre vozičkára, budú mať možnosť takéto parkovacie miesto používať aj v ďalšom období. Každému, kto sa prihlásil a požadoval vyhradené bezbariérové parkovacie miesto, bolo vyhovené. Buď bolo v mieste jeho bydliska pre neho zriadené verejné bezbariérové parkovacie miesto, alebo mu bolo bezbariérové parkovacie miesto ponechané v prípade existenčnej odkázanosti, či výchovy dieťaťa na invalidnom vozíku.
Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky