Deň mesta Košice

Mesto Košice ďalej zlepšuje podmienky parkovania pre ľudí s ŤZP


24.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Mesto Košice od začiatku implementovania parkovacieho systému vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám obyvateľov rezidentských lokalít a postupne ich zapracováva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tak je tomu aj v prípade parkovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). 

Prvým výsledkom komunikácie mesta Košice so zástupcami organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ŤZP, ktorých koordinátorom a členom Komisie debarierizácie mesta Košice je pán Ján Bartko, presadzujúci záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste od roku 1965, bolo predloženie a následné schválenie pozmeňovacieho návrhu VZN č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.12.2016. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválením pozmeňovacieho návrhu umožnili, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu bolo, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.

Mesto Košice pokračuje v komunikácii so zástupcami ľudí s ŤZP o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP, vrátane miest vyhradených pre vozidlá ľudí s ŤZP s konkrétnym evidenčným číslom. Záujmom mesta je, aby jednotliví držitelia preukazov ŤZP mali podľa špecifikácie handicapu optimálne umiestnené vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska. V súlade s týmto cieľom pripravuje mesto Košice pozmeňujúci návrh VZN č. 157, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia parkovania ľudí s ŤZP. 

Vo vyhradených parkovacích zónach má byť v súlade s platnou legislatívou 4% vyhradených parkovacích miest pre ľudí s ŤZP, čo odpovedá počtu 354 parkovacích miest. Mesto Košice tento počet navýšilo na 445 vyhradených parkovacích miest, pretože v tejto časti mesta je viac ako 750 občanov s parkovacím preukazom vozičkára, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu. 

Mesto oslovilo občanov, ktorí užívali vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV. Osoby s ŤZP, ktoré sú existenčne odkázané na vyhradené parkovacie miesto pre vozičkára, budú mať možnosť takéto parkovacie miesto používať aj v ďalšom období. Každému, kto sa prihlásil a požadoval vyhradené bezbariérové parkovacie miesto, bolo vyhovené. Buď bolo v mieste jeho bydliska pre neho zriadené verejné bezbariérové parkovacie miesto, alebo mu bolo bezbariérové parkovacie miesto ponechané v prípade existenčnej odkázanosti, či výchovy dieťaťa na invalidnom vozíku.
Aktuality Eurovia sprejazdní cez víkend križovatku Ružínska – Trieda SNP – Laborecká, finišuje s asfaltovaním
15.02.2018
Na budúci týždeň uvidia Košičania na Triede SNP prvú električku, zatiaľ pôjde iba o skúšobné jazdy. Viceprimátora mesta Martina Petruška a riaditeľa Magistrátu mesta Košice Pavla Lazúra o tom informoval počas dnešného (15. 2. 2018) kontrolného dňa na stavbe Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK, ktorá v meste modernizuje električkové trate. ...
čítaj ďalej


Vyhlásenie mesta Košice k zrušeným linkám spoločnosti Wizz Air z Košíc
13.02.2018
Spoločnosť Wizz Air začala do Košíc lietať 17. septembra 2013 vďaka aktívnej spolupráci mesta Košice a Letiska Košice. Prvou otvorenou destináciou bol Londýn Luton, kde sa okamžite potvrdil obrovský dopyt po tejto linke a frekvencia letov bola v priebehu niekoľkých mesiacov navýšená z dvoch na sedem letov týždenne. Táto linka bola zo strany mesta Košice podporená prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus....
čítaj ďalej


V Košiciach slávnostne odhalili pamätník venovaný norskému dramatikovi Bjørnsonovi
08.02.2018
Pri príležitosti 100. výročia založenia prvej Československej republiky a zapojenia sa nórskeho dramatika Bjørnstjerna Bjørnsona do boja za práva Slovákov a iných malých národov, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku a mesto Košice zorganizovali konferenciu a výstavu venovanú Bjørnsonovmu odkazu, ktoré sa uskutočnili 6. februára 2018 v košickej Kunsthalle....
čítaj ďalej


Spolupráca mesta Košice, spoločnosti ETP Slovensko a mestskej časti Luník IX úspešne pokračuje
08.02.2018
Už tretí rok pokračuje pravidelná a častá komunikácia Mesta Košice so zástupcami ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Mestskej časti Luník IX v snahe o spoločnú realizáciu programu zameraného na obnovu sídliska Luníka IX a zlepšenie podmienok bývania a života jeho obyvateľov....
čítaj ďalejMestské podniky