Deň mesta Košice

Mesto Košice ďalej zlepšuje podmienky parkovania pre ľudí s ŤZP


24.10.2017 Publikoval: Linda Šnajdárová

Mesto Košice od začiatku implementovania parkovacieho systému vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám obyvateľov rezidentských lokalít a postupne ich zapracováva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tak je tomu aj v prípade parkovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). 

Prvým výsledkom komunikácie mesta Košice so zástupcami organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ŤZP, ktorých koordinátorom a členom Komisie debarierizácie mesta Košice je pán Ján Bartko, presadzujúci záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste od roku 1965, bolo predloženie a následné schválenie pozmeňovacieho návrhu VZN č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.12.2016. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválením pozmeňovacieho návrhu umožnili, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu bolo, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.

Mesto Košice pokračuje v komunikácii so zástupcami ľudí s ŤZP o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP, vrátane miest vyhradených pre vozidlá ľudí s ŤZP s konkrétnym evidenčným číslom. Záujmom mesta je, aby jednotliví držitelia preukazov ŤZP mali podľa špecifikácie handicapu optimálne umiestnené vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska. V súlade s týmto cieľom pripravuje mesto Košice pozmeňujúci návrh VZN č. 157, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia parkovania ľudí s ŤZP. 

Vo vyhradených parkovacích zónach má byť v súlade s platnou legislatívou 4% vyhradených parkovacích miest pre ľudí s ŤZP, čo odpovedá počtu 354 parkovacích miest. Mesto Košice tento počet navýšilo na 445 vyhradených parkovacích miest, pretože v tejto časti mesta je viac ako 750 občanov s parkovacím preukazom vozičkára, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu. 

Mesto oslovilo občanov, ktorí užívali vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV. Osoby s ŤZP, ktoré sú existenčne odkázané na vyhradené parkovacie miesto pre vozičkára, budú mať možnosť takéto parkovacie miesto používať aj v ďalšom období. Každému, kto sa prihlásil a požadoval vyhradené bezbariérové parkovacie miesto, bolo vyhovené. Buď bolo v mieste jeho bydliska pre neho zriadené verejné bezbariérové parkovacie miesto, alebo mu bolo bezbariérové parkovacie miesto ponechané v prípade existenčnej odkázanosti, či výchovy dieťaťa na invalidnom vozíku.
Aktuality Mesto Košice praje všetkým Rozprávkové Vianoce 2017
23.11.2017
Centrum Košíc sa aj tento rok premení na rozprávkovú vianočnú krajinu plnú vôní, chutí, svetiel a hlavne dobrej nálady. Mesto Košice pripravilo pestrý a bohatý program, ktorý prinesie celým rodinám veľa zábavy a niekoľko prekvapení. Tak poďte s nami opäť zavítať do rozprávky. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne podbíjať koľajnice na Terase, na Komenského upravia zelené signály pre chodcov i autá
23.11.2017
Pravidelné kontrolné dni na stavbe MET (modernizácia košických električkových tratí) slúžia nielen na preverenie postupu prác, ale tiež na to, aby investor (mesto Košice) a zhotoviteľ diela (Eurovia SK) vedeli pružne reagovať na požiadavky obyvateľov mesta, ale aj dopravnej polície. ...
čítaj ďalej


Dominanty Košíc zažiaria purpurovou farbou na znak spolupatričnosti a podpory
16.11.2017
Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť malých bojovníkov, ale aj ľudí, ktorým do života zasiahla vážna diagnóza....
čítaj ďalej


Na Ipeľskej a Ružínskej dajú pre chodcov navigačné šípky, na Ipeľskej urobia aj „priechod“ cez cestu
16.11.2017
Po ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) čaká najmä chodcov niekoľko noviniek. Týkajú sa modernizovaných križovatiek Triedy SNP s Ipeľskou pri „novej“ nemocnici, a tiež križovatky s Ružínskou pri mestskom magistráte. ...
čítaj ďalejMestské podniky