Deň mesta Košice

Na Komenského ulici už robia skúšky koľajníc a trolejov, do konca týždňa má byť celá sprejazdnená


23.10.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Viceprimátorovi mesta Košice Martinovi Petruškovi to potvrdil na dnešnom štatutárnom kontrolnom dni stavby MET (modernizácia električkových tratí) Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK, ktorá košické električkové trate modernizuje. Na Komenského ulici finišujú stavbári so skúškami koľajníc i trolejového vedenia, ktoré už majú celé pod napätím.

Podľa zhotoviteľa diela (Eurovia), Komenského ulicu má urobenú na takmer sto percent, preto predpokladá, že ju celú sprejazdnia pre osobnú dopravu do konca tohto týždňa. V úseku od Strojárenskej ulice po Letnú pritom bola komunikácia daná do užívania pre košickú motoristickú verejnosť už minulý týždeň v pondelok.

„Budem veľmi rád, ak sa nám podarí sprejazdniť celú Komenského ulicu tak ako to garantuje zhotoviteľ diela, lebo nám to pomôže výrazne odľahčiť a pomôcť doprave v meste. Stále pritom platí to, čo nám zhotoviteľ diela takisto garantoval, že najneskôr do konca tohto roka spustí na Komenského ulici aj električkovú dopravu. V týchto dňoch robí všetky potrebné skúšky a pripravuje tento konkrétny úsek stavby aj papierovo tak, aby v danom termíne mohli tadiaľ električky jazdiť bez problémov," skonštatoval M. Petruško.

Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie dodal, že po zmodernizovanom úseku električkovej trate na Komenského ulici by síce už aj teraz mohli pustiť električky, zatiaľ však nemôžu, lebo musia mať v poriadku nielen samotnú trať, ale aj všetky doklady.

„Každý deň tu máme nejaké preberacie konania, nasledovať budú kolaudačné, aby nám mohli príslušné úrady vydať povolenia, nevyhnutné na odovzdanie trate do užívania pre verejnosť," poznamenal Š. Bálint.

„Čo sa týka prác na Triede SNP, do polovice novembra by sme chceli mať dokončené križovatky so Šafárikovou triedou, respektíve Ružínskou ulicou, a sprejazdnené pre osobnú motorovú dopravu. Približne v tom istom čase chceme uzatvárať čiastočne križovatku s Ipeľskou ulicou (pri „novej" nemocnici), a otvoriť v plnom profile prejazd cez električkovú trať na Triede SNP pri Popradskej ulici, aby sa odtiaľ mohli vodiči dostať vozidlami k amfiteátru," uviedol ďalej M. Petruško.

Eurovia predpokladá, že na stavbe MET bude s prácami pokračovať až do 20., respektíve 21. decembra, záleží to však od toho, ako im bude priať počasie.

„Na dnešnom kontrolnom dni sme zhodnotili postup prác, na celej stavbe pokračujeme v súlade s harmonogramom prác a kľúčovými termínmi ich ukončenia, ktoré sme dali mestu," zdôraznil R. Šinály.

Video si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/cFcOsGiKESQ
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 10. 2017
(219,584 kB) Kontrolný deň - 23. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23- 10. 2017
(287,156 kB) Kontrolný deň - 23- 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 10. 2017
(330,182 kB) Kontrolný deň - 23. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 10. 2017
(282,346 kB) Kontrolný deň - 23. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 23. 10. 2017
(226,232 kB) Kontrolný deň - 23. 10. 2017

Mestské podniky