Deň mesta Košice

Eurovia si stojí za termínmi sprejazdnenia križovatiek na Triede SNP, aj zvyšku Komenského ulice


19.10.2017 Publikoval: Miroslav Sambor

Ako pokračujú práce na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET) sa presvedčili počas dnešného (19. 10. 2017) kontrolného dňa viceprimátor mesta Martin Petruško, a riaditeľ Magistrátu mesta Košice, Pavol Lazúr. Riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela (Eurovia SK) Štefan Bálint informoval že robia všetko preto, aby dodržali termíny dokončenia, respektíve sprejazdnenia modernizovaných koľajových prejazdov na križovatkách Triedy SNP so Šafárikovou triedou či Ružínskou ulicou, ako aj sprejazdnenia zvyšku Komenského ulice pre individuálnu automobilovú dopravu.

Komenského ulica bola sprejazdnená od Strojárenskej po Letnú ulicu začiatkom týždňa, po celej zmodernizovanej komunikácii premávajú už aj linky mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Viceprimátora zaujímalo najmä dodržanie zhotoviteľom diela avizovaných termínov sprejazdnenia čiastočne uzavretých križovatiek na Triede SNP a uzatvorenia križovatky pri „novej" nemocnici. Podmienka totiž bola taká, že až po opätovnom sfunkčnení koľajových prejazdov na Triede SNP a obojsmernom sprejazdnení Popradskej ulice (prejazdná od konca minulého týždňa), môže byť uzavretý koľajový prejazd na križovatke Trieda SNP - Ipeľská.

„Robíme všetko preto, aby sme koľajové prejazdy na križovatkách so Šafárikovou triedou a s Ružínskou ulicou mohli sprejazdniť v polovici novembra," uviedol Š. Bálint. „ Celá Komenského ulica by mala byť pre osobnú dopravu sprejazdnená najneskôr do konca októbra.

M. Petruško požiadal Š. Bálinta, aby v rámci možností vyšli v ústrety mestu a podporili jeho snahu odľahčiť nielen osobnej automobilovej, ale aj mestskej hromadnej doprave na Triede SNP. Tým, že ak to bude čo i len trochu možné, posúvali v tom – ktorom modernizovanom úseku ploty a dopravné značenia vymedzujúce stavenisko, bližšie k električkovým koľajniciam. Autá aj vozidlá MHD by tak mali pri jazde po Triede SNP viacej priestoru v jazdných pruhoch.

Riaditeľ magistrátu poukázal na problémy ohľadom verejného osvetlenia (VO). Zhotoviteľa diela požiadal v tejto súvislosti o jeho súčinnosť s dočasným správcom VO – Dopravným podnikom mesta Košice.

„Problém má tri roviny," skonštatoval P. Lazúr. „Sústavu sme zdedili vo veľmi zlom stave čo sa týka káblových vedení. Druhá vec je vandalizmus, kde už bol zo strany dopravného podniku daný podnet na polícii, a tretia vec je tá, že sme zaregistrovali aj zásahy z pohľadu stavby MET. Preto chcem poprosiť, aby ste akékoľvek zásahy do vedení verejného osvetlenia koordinovali so správcom, aby o všetkom vedel, a v prípade preseknutia nejakého kábla, keď hrozí, alebo ak už aj dôjde k výpadku osvetlenia medzi niektorými obytnými blokmi, mohol správca problém promptne riešiť a odstrániť."

Zástupcovia investora stavby – Mesta Košice, preverili aj postup prác ohľadom chodníkov pre peších na Popradskej ulici, a na chodníku od amfiteátra k Popradskej. Dozvedeli sa, že ak bude počasie priaznivé, stavbári by chceli mať takmer celý tento chodník zaasfaltovaný koncom budúceho týždňa.

„Na modernizovaných križovatkách Triedy SNP sa intenzívne pracuje tak, aby sme ich mohli spustiť pre osobnú dopravu v polovici mesiaca november. Približne v tom istom termíne by sme mali čiastočne uzavrieť križovatku Ipeľská pri nemocnici, ale zároveň otvoriť prepoj z Popradskej ulice cez tamojší koľajový prejazd, aby mohli motoristi jazdiť už aj cez električkové koľaje smerom k amfiteátru. Čo sa týka Komenského ulice, robia sa tam teraz predpísané skúšky, napríklad trolejových vedení i koľajníc," zhodnotil kontrolný deň M. Petruško.
Obrázky

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(228,622 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(292,862 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(214,252 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(379,98 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(308,612 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Modernizácia električkových tratí

Kontrolný deň - 19. 10. 2017
(350,604 kB) Kontrolný deň - 19. 10. 2017

Mestské podniky